فرهنگ صحیح وطن دوستی با استفاده از رمز در اشعار عبدالعزیز مقالح

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 36

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PCCONF09_490

تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1402

Abstract:

رمز از صمیم قلب و اعتقاد یک ملت برمی خیزد، به طوری که احساسات آنان را لمس کرده و اهداف ومرامشان را شرح داده، و رابطه ای محکم و قوی با خیال و ذهن یک ادیب دارد. یک ادیب، یک تصویربردار است که نیازهای ملت را به تصویر می کشد و درباره آن برای آینده تاریخ و آنچه معرفت او به آنرسیده است، می نویسد. عبدالعزیز مقالح از شاعران معاصر یمن بوده که برای بیان مفاهیمی اعم از دردو رنج و مشکلات جامعه، در راستای وطن دوستی اش از رمز بهره گرفته است. به کار گیری رمز دراشعار این شاعر، جزئی از شعر مقاومت در جهان است که با نام یمن تجلی می یابد. عبدالعزیز مقالحبیشتر از رمز ابتکاری همچون قات استفاده کرده و به همین دلیل سرزمینش یمن را بلاد القات نامیدهاست. مهمترین هدف شاعر در بهرهگیری از رمز این است که مردم را نسبت به فرهنگ صحیح وطندوستی و از ظلم بی حد و حصر حکومت آگاه و بیدار سازد، تا از این طریق بتوانند نسبت به وطن تعهدداشته باشند و برای پیشرفت وطن گامهای جدی بردارند.

Authors

جمشید باقرزاده

استادیار گروه زبان و ادبیات عرب، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران