درس پژوهی : ناهمواری ها و اشکال زمین - جغرافیا پایه یازدهم

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 145

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EBRCCONF03_0928

تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1402

Abstract:

یکی از راهکارهای عملیاتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گسترش فرهنگ جغرافیا محوری و ایجاد شبکه های فعال پژوهشی در نظام تعلیم و تربیت است تا نظام آموزشی با تحولات جهانی در عرصه های علمی، فنی، فناوری و...همگام باشد.این راهکار نیازمند معلمانی خردمند، متدین، خلاق و نوآوری است که روحیهی کنجکاوی و پژوهشگری داشته باشند و از روشهای نوین در فرآیند یاددهی- یادگیری استقبال کنند تا بتوانند دانش آموزانی پژوهشگر تربیت نمایند. یکی از روشهایی که امروزه اکثر نظامهای آموزشی دنیا برآن متمرکز شده اند، فرآیند درس پژوهی است که موجب پرورش حرفه ای معلم میشود. لذا در این پژوهش سعی شده است مشارکت وعلاقه دانش آموزان کلاس یازدهم در درس جغرافیا با استفاده از فرآیند درس پژوهی مورد بررسی قرار گیرد که در ابتدا با همکاری گروه درس پژوه به بررسی مسئله مورد نظر پرداخته و سپس سوالات پژوهشی در کلاس درس را تبیین نموده و پس از تشکیل جلسات متعدد گروه درس پژوه، نقشهی ذهنی محتوا تهیه گردید و پس از آن طرحی برای اجرای پژوهش مشارکتی در آموزش جغرافیا مبحث ناهمواری ها و اشکال زمین به دانش آموزان پیشنهاد شد.

Authors

عبداله امیرپور

کارشناسی ارشد، جغرافیای طبیعی (ژئومرفولوژی)د دانشگاه هرمزگاناداره آموزش و پرورش استان هرمرگان شهرستان جناح، آموزشگاه شبانه روزی حافظ جناح