بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی سکونتی ساختمان های بلند (مورد مطالعه: برج میلاد شهر اراک)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 20 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUPCONF04_052

تاریخ نمایه سازی: 16 آذر 1402

Abstract:

رضایتمندی سکونتی بر پایه تفاوت بین زندگی واقعی خانواده ها و آرزوهای آنها شکل میگیرد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر رضایت مندی سکونتی و سنجش میزان آن در مورد پژوهی برج مسکونی و تجاری میلاد شهر اراک فراهم آمده است. در این راستا با بررسی رویکردهای مختلف نظریه پردازان ، سنجش رضایت مندی سکونتی ساکنان برج میلاد استخراج گردید. در این مدل عوامل موثر بر رضایتمندی سکونتی در دسته معیارهای عینی و ذهنی در مقیاس واحد مسکونی، عینی و ذهنی در مقیاس همسایگی، عینی و ذهنی در مقیاس محله، طبقه بندی شده اند و از طریق روش پیمایشی و تبدیل این معیارها به سئوالات پرسشنامه، میزان رضایت مندی سکونتی ساکنان بررسی شد. در ادامه با استفاده از نرم افزار SPSS جهت تحلیل پرسشنامه ها به روش تحلیل رگرسیونی چند متغیره، شاخصهای موثر در رضایتمندی سکونتی از نگاه ساکنان برج میلاد شهر اراک، مشخص شده است. در نهایت میزان رضایتمندی سکونتی ساکنان در سه سطح مذکور و میزان تاثیرگذاری هریک از عوامل به دست آمده است.

Authors

سید محمدرضا میراعلائی

هیات علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

زهرا رضائی

دانشجوی دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک