تحلیل جایگاه و اهمیت آموزش های ضمن خدمت در بهبود فرهنگ سازمانی معلمان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 31

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-1-4_028

تاریخ نمایه سازی: 18 آذر 1402

Abstract:

در عصر حاضر، آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین زمینه های جامعه، نقش بسیار حیاتی در توسعه فرهنگ سازمانی دارد. معلمان به عنوان پایه اصلی سازمان آموزشی، نقش بسیار حیاتی در ارتقاء سطح فرهنگ سازمانی دارند. آموزش های ضمن خدمت به عنوان یک ابزار استراتژیک می توانند به بهبود و تقویت فرهنگ سازمانی معلمان و به تبع آن، بهبود کیفیت آموزش و پرورش کمک کنند. با توجه به تحولات روزافزون در حوزه آموزش و فناوری، نیاز به معلمان مجهز به دانش و مهارت های به روز و پیشرفته احساس می شود. همچنین، چالش ها و مسائلی همچون نوسانات جامعه، تغییرات فرهنگی و اجتماعی نیازمند آموزش مداوم و به روز معلمان می باشد. از این رو، مسئله اصلی مورد بررسی در این مقاله، تحلیل جایگاه و اهمیت آموزش های ضمن خدمت در بهبود فرهنگ سازمانی معلمان است. آموزش های ضمن خدمت باعث افزایش دانش تخصصی معلمان، بهبود مهارت های تدریس و ارتقاء فرهنگ سازمانی می شوند. این آموزش ها می توانند به معلمان کمک کنند تا با چالش ها و تحولات جدید سریعا سازگار شوند و نقش آفرینی موثرتری در فرآیند آموزش و پرورش داشته باشند. همچنین، ارتقاء فرهنگ سازمانی از طریق این آموزش ها، باعث افزایش تعهد و انگیزه معلمان به بهبود کیفیت آموزش می شود. در این مقاله، به بررسی چگونگی تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر فرهنگ سازمانی معلمان پرداخته می شود.

Authors

محمدعمر محمدی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان