تدوین الگوی کیفیت بخشی مدارس بر اساس سرمایه اجتماعی و اثربخشی مدارس مقطع متوسطه دوم نظری

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 86

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EDUJ-14-4_007

تاریخ نمایه سازی: 18 آذر 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر، تدوین الگوی کیفیت بخشی مدارس بر اساس سرمایه اجتماعی و اثربخشی مدارس مقطع متوسطه دوم نظری استان ایلام بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی در قالب الگوسازی مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری  شامل کلیه مدیران، دبیران، سرگروه های آموزشی و روسای انجمن اولیا مدارس مقطع متوسطه دوم نظری استان ایلام در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ بود و تعداد ۲۲۰ نفر از ۵۵ مدرسه با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار شامل پرسشنامه سرمایه اجتماعی و پرسشنامه اثربخشیبود.داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار آماریSMART PLS۲ تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد الگوی معادلات ساختاری رابطه بین سرمایه اجتماعی با اثربخشی مدارس متوسطه دوم نظری استان ایلام از برازش مناسب برخوردار است. همچنین نتایج نشان داد رابطه سرمایه اجتماعی با  اثربخشی یک رابطه مثبت معنادار است . توجه به سرمایه اجتماعی می تواندگام موثری در جهت بالابردن اثربخشی مدارس متوسطه دوم نظری و به تبع آن کیفیت بخشی مدارس این مقطع باشد. واژه های کلیدی:کیفیت بخشی مدارس، سرمایه اجتماعی، اثربخشی، متوسطه نظری.

Authors

بابک باقری

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

یداله مهرعلی زاده

استاد گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

محمد حسین پور

دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

لیلا بهمئی

استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی، امیدیه، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • احمدی، یعقوب. محمدی بلبلان آباد، اسعد. (۱۳۹۲). سرمایه اجتماعی و ...
 • استونر، جیمز و فریمن، ادوارد. (۱۳۷۵). مدیریت، ترجمه محمد اعرابی ...
 • اکبری، محمد صادق و نجفی، امیر. ( ۱۳۹۶). نقش سرمایه ...
 • بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و اثربخشی سازمانی کارکنان اداره کل فنی و حرفه ای [مقاله کنفرانسی]
 • بزرگی نژاد، خدیجه. زارعی، رضا. (۱۳۹۶). ابعاد و شاخص های ...
 • پاهنگ، نظام الدین. مهدیون، روح اله. یاریقلی، بهبود. (۱۳۹۶). بررسی ...
 • پناهی، بلال. (۱۳۹۸). فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای سرمایه اجتماعی در ...
 • حسین پور، داود. قربانی پاجی، علی. (۱۳۹۶). تاثیرراهبردهای توسعه منابع ...
 • دفت، ریچارد ال. (۱۳۸۰). مبانی تئوری و طراحی سازمان، ترجمه ...
 • رضائیان، علی. ( ۱۳۸۸). تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، ...
 • سید نﻘوی پور، میرعلی. حسین پور، داوود. ولدی آلاشتی، رضا. ...
 • علیزاده، محمد و مومنی فرد، معصومه.( ۱۳۹۳). بررسی رابطه سرمایه ...
 • فاین، بن. (۱۳۹۴). سرمایه اجتماعی و نظریه اجتماعی: اقتصاد سیاسی ...
 • فیروزنیا، امیر. داداشی، ایمان. غالم نیا روشن، حمیدرضا. ( ۱۳۹۸). ...
 • رابطه بین ساختار توانمندساز مدارس با خشنودی شغلی معلمان و اثربخشی مدارس مقطع ابتدایی شهرستان قرچک [مقاله ژورنالی]
 • گیوریان، حسن. (۱۳۹۱). بررسی تاثیر رسانه بر سرمایه اجتماعی، مطالعات ...
 • محسنین، شهریار. اسفیدانی، محمدرحیم. (۱۳۹۳). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد ...
 • محمدی، جمال. محمدی، فردین. سلیمان زاده، زهرا السادات. (۱۳۹۰). تبیین ...
 • میرسپاسی، ناصر. (۱۳۸۳). موانع تقویت وجدان کار، اقتصاد و مدیریت، ...
 • Belfi, B., Gielen, S. Fraine, B. D., F. Verschueren, K., ...
 • De Witte, K. Schiltz, F. (۲۰۱۸). Measuring and explaining organizational ...
 • Ferguson, J. (۲۰۱۷). A theoretical framework and exploration of organizational ...
 • Fleishman E. A. Mumford M. D. Zaccaro S. J. Levin ...
 • Henseler, J. Ringle, M. & Sarstedt, M. (۲۰۱۵). A new ...
 • Hoy, W. A., & Ferguson, J. (۱۹۸۵). A Theoretical Framework ...
 • Jones, D. C, Kalmi, P. & Kauhanen, A. (۲۰۱۰). How ...
 • Lai Fong Cheng, A., & Keung Yau, H. (۲۰۱۱). Principals ...
 • Lin, N. (۲۰۱۷), Building a network theory of social capital, ...
 • Lu, J., Yang, J., & Yu, C. S. (۲۰۱۳). Is ...
 • Sarstedt, M; Ringle, C. M; Smith, D; Reams, R; Hair ...
 • Thibodeaux, M.S. & Favilla, E. (۲۰۱۳). Organizational effectiveness and commitment ...
 • نمایش کامل مراجع