ارزیابی سطح مهارت های تکامل فردی -اجتماعی کودکان مبتلا به فنیل کتونوری تحت رژیم درمانی از بدو تولد

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 52

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_REHA-14-2_005

تاریخ نمایه سازی: 21 آذر 1402

Abstract:

هدف: این مطالعه با هدف تعیین سطح مهارت های تکامل فردی اجتماعی کودکان ۴-۱ ساله ای طرح ریزی شده است که از بدو تولد به فنیل کتونوری تحت رژیم درمانی مبتلا بوده اند. روش بررسی: این مطالعه به روش مقطعی تحلیلی درباره ۴۰ کودک ۱ تا ۴ساله انجام شد. انتخاب این کودکان، براساس فهرست بیماران کلینیک فنیل کتونوری بود که از بدو تولد، غربالگری شده و تحت درمان قرار گرفته بودند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه دموگرافیک و پرسش نامه ASQ و ارزیابی بالینی توسط متخصص کودکان بود. ۴۰ کودک نیز به عنوان گروه کنترل، به طور تصادفی از مهدکودک های تهران انتخاب شده و پرسش نامه های یادشده برای آن ها تکمیل شد. تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS، نسخه ۱۹ انجام شد. یافته ها: متوسط سن کودکان ۳۰/۷ (± ۱۰/۵) ماه در گروه کنترل و ۲۷/۷ (± ۱۱/۰) ماه در گروه مورد بود. بین دو گروه، ازنظر نحوه زایمان، دور سر، قد و وزن فعلی و وزن بدو تولد رابطه معناداری وجود نداشت؛ اما ازنظر تکامل مهارت های فردی اجتماعی، اختلاف معناداری وجود داشت (۰/۰۰۱>P). نتیجه گیری: براساس نتایج این مطالعه، سطح تکامل فردی اجتماعی در کودکان درمان شده با رژیم درمانی از بدو تولد، کمتر از کودکان عادی است؛ لذا تشخیص و مداخله زودرس برای همه کودکان درمان شده با رژیم درمانی، از بدو تولد و در سنین کم توصیه می شود.

Authors

Zahra Ghadbeigi

University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences

Firouzeh Sajedi

Associate Professor of Pediatric Neuro rehabilitation Research Center (PNRC), University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.

Akbar Biglariyan

University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences

Gita Movallali

University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences

Sepideh Nazi

Tehran Medical science University