الکترونها در عالم سخن(قبل از بیگ بنگ)پستچی و کوارکها ذات اشخاصی در قالب عناصر می باشند.

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MATHCNF01_012

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1402

Abstract:

بررسی ها و نگاه جدید به عملکرد الکترون و شناخت الکترون به عنوان ماشینی برای جابجا کردن اخبار ، باعث شد از عالمی به عنوان عالم سخن در زمان قبل از بیگ بنگ و نحوه ی تشکیل اولین اتم هیدروژن پرده برداری شود . اخبار موجود در عالم سخن ما را با اشخاص عالم سخن آشنا می کند و همچنین ثابت می شود کوارک ها ذات و الکترون ها سخنان اشخاصی اند که به منطقه ای برای تبدیل شدن به عناصر دست یافته اند.