تاثیر نااطمینانی سیاست مخارج دولت بر بخش حقیقی اقتصاد در رژیمهای رکود و رونق

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 68

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JES-17-34_005

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1402

Abstract:

هدف این مقاله بررسی تاثیر نااطمینانی سیاست مخارج دولت بر بخش حقیقی اقتصاد در رژیمهای رکود و رونق با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ در بازه زمانی ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۹ است. با توجه به اهمیت اثر سیاست گذاری های اقتصادی و نااطمینانی سیاست مخارج دولت بر متغیرهای حقیقی اقتصاد نظیر تولید و اشتغال؛ روشن شدن ارتباط میان نااطمینانی سیاست مخارج دولت و فعالیت های اقتصادی می تواند راهگشایی در جهت برنامه ریزی کلان کشور باشد. یافته ها نشان داد نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی، شوک نفتی، پولی و ارزی، بحران مالی و تحریم در شرایط رکود باعث کاهش تولید ناخالص داخلی و اشتغال می شود. افزون بر این طول دوره رکود و رونق تولید به ترتیب ۲۰ و ۱۵ سال بوده و این مقادیر برای اشتغال به ترتیب ۲۱ و ۱۴ سال است. بنابراین میزان ماندگاری در دوران رکود ایران از احتمال بالایی برخوردار است. این عوامل، ریسک سرمایه گذاری در ایران را افزایش داده و منجر به کاهش تولید و اشتغال می شود.

Keywords:

نااطمینانی , مخارج دولت , مدل تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ

Authors

محمدصادق حاجی ملامیرزائی

دانشجو دانشگاه ازاد

محمود محمودزاده

گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه

صالح قویدل

دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

مهدی فتح آبادی

استادیار گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران