مروری بر آثار سوراخکاری جدار شمع بر رفتار شمع های نفوذپذیر نسبت به شمع های معمولی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 135

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCE13_170

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1402

Abstract:

امروز استفاده از شمع های نفوذپذیر به عنوان یک شیوه جدید برای بهبود رفتار پی های عمیق موردتوجه محققان قرار گرفته است که در آن، جدار شمع سوراخ-کاری می شود تا شرایط زهکش شدن آب را فراهم می کند. زهکشی آب در کاهش اضافه فشار ناشی از کوبش شمع ها در خاکهای ریزدانه ، کاهش اضافه فشار ناشی از وقوع روانگرایی در خاکهای ماسه ای، کاهش نشست خاک زیر شالوده و افزایش سرعت استهلاک فشار آب منفذی مورد اهمیت است . به علاوه ادغام سیستم باربری و زهکشی موجب کاهش هزینه های اجرایی پروژه، صرفه جویی در زمان و کاهش تنوع ابزار و نیروی کار لازم جهت اجرا پروژه می شودضمنا. باید توجه داشت سوراخکاری جدار شمع به سبب کاهش مساحت سطح مقطع بر مقاومت سازه شمع موثر است ؛ از طرفی ، اجرای سوراخها بر ظرفیت باربری شمع نیز تاثیر می گذارد. باتوجه به اهمیت بالای موارد فوق، در این مقاله سعی شده تجربیات ارزندهای برای بیان تاثیر هرکدام از عوامل یادشده و راهکارهایی برای بهبود کاربرد شمع های نفوذپذیر بیان شود.

Authors

امیر محمدی خراجی

دانشجوی کارشناسی ارشد،گرایش ژئوتکنیک،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

محمود قضاوی

استاد تمام دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالد ین طوسی

نادر خواجه احمدعطاری

استاد تمام مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرساز ی