تعیین نیاز های توان بخشی صدمات ارتوپدی در زلزله بم

Publish Year: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 83

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_REHA-7-4_005

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1402

Abstract:

هدف: هدف از بررسی حاضر تعیین نوع و میزان نیازهای توانبخشی مصدومین زلزله شهرستان بم در سال ۱۳۸۲ بوده است. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه مقطعی است که برروی ۳۰۰۰ نفر از مجروحین زلزله بم که به بیمارستان های کشور ارجاع شده بودند، انجام شده است. نمونه گیری از بین بیمارستان های کشور به صورت تصادفی ساده صورت گرفت و کلیه بیماران چهار بیمارستان منتخب به صورت سرشماری در مطالعه شرکت داده شدند. یافته ها: بررسی ضایعات نشان داد که ۶۷/۷۴ درصد ضایعات، شکستگی و دررفتگی بوده است. پس از آن ضایعات تروماتیک سیستم اعصاب مرکزی و محیطی به ترتیب ۱۱/۱۵ و ۹/۵۳ درصد شیوع داشت. سایر موارد مشتمل بر ضایعات بافت نرم (۳/۱۷ درصد)، زخم باز (۹/۴۸ درصد)، ضایعات عروقی (۰/۷۲ درصد) و قطع عضو (۰/۵۵ درصد) از شیوع کمتری برخوردارند. نتیجه گیری: نتیجه کاربردی که می توان از این بررسی برای مدیریت بحران در زلزله گرفت این است که بیشترین متخصصین مورد نیاز در تیم پزشکی، متخصصان ارتوپدی و توانبخشی (فیزیوتراپی و ارتوپدی فنی) می باشند و کلینیک های صحرایی توانبخشی در بیمارستان های صحرایی بسیار مورد نیاز است تا از عواقب ناشی از عدم ارائه توانبخشی به موقع جلوگیری شود.

Authors

Vahid Nejati

Department of Basic Sciences, University of Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.