شناسایی نقاط بحرانی و راهکارهای بهبود در زنجیره تامین با استفاده از مدل SCOR، تئوری محدودیت ها و شش سیگما

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SCMJ-13-34_002

تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1402

Abstract:

این تحقیق از ایده ابتکاری ترکیب مدل مرجع عملیات زنجیره تامین (SCOR)۴، فلسفه تئوری محدودیت ها۵ و متدولوژی بهبود شش سیگما۶ به­منظور شناسایی نقاط بحرانی و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد کل زنجیره تامین استفاده کرده است. برای شناسایی نقاط بحرانی در زنجیره تامین از معیارهای مدل SCOR، شفرد و گینتر، که امکان اندازه­گیری سیستماتیک زنجیره تامین را ارائه می کنند، استفاده شده است. واحد مورد مطالعه در این تحقیق، شرکت ماشین­سازی پیله وران با ماهیتی پروژه­ای بوده است. پس از شناسایی نقاط بحرانی مشخص گردید که فرآیند برنامه­ریزی زنجیره تامین، ضعیف ترین فرآیند و بهبود زمان انجام پروژه جزء ضعیف ترین عنصر فرآیند می باشد. در ادامه با استفاده از مراحل تعریف، اندازه­گیری و تجزیه و تحلیل شش سیگما، مشکل به­طور خاص تعریف، اندازه­گیری و تجزیه و تحلیل گردید و پیشنهاداتی برای بهبود ارائه گردید.

Authors

شمس الدین ناظمی

گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

احمد توکلی

گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

محمدحسین خورسندی اکبرنژاد

مدیریت صنعتی دانسگاه فردوسی مشهد