تاثیر فسفر در کاهش اثر شوری بر عملکرد گندم در مراحل مختلف رشد

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 219

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOBSA-1-1_005

تاریخ نمایه سازی: 28 آذر 1402

Abstract:

به منظور بررسی نقش فسفر در کاهش اثرات منفی شوری بر عملکرد گندم در مراحل مختلف رشد، مطالعه­ای گلخانه­ای در سیستم کشت بدون خاک با بستر کشت پرلیت به صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری کاملا تصادفی انجام شد. فاکتورها شامل سطوح مختلف کود فسفر در چهار سطح (۱۵، ۳۰، ۴۵ و ۶۰ میلی­گرم در لیتر فسفر از منبع پتاسیم دی هیدروژن فسفات) و افزودن این مقادیر از کود فسفر در پنج مرحله مختلف از رشد گندم (گیاهچه­ای، پنجه­زنی، طویل شدن ساقه، گل د هی و پرشدن دانه)، در سه تکرار بود. برای تامین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و در عین حال ایجاد محیط شور، از محلول غذایی تهیه شده از آبی با هدایت الکتریکی ۸ دسی زیمنس بر متر استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش غلظت فسفر موجب افزایش وزن خشک ریشه، وزن خشک اندام هوایی، تعداد سنبله در گلدان و عملکرد دانه شده است. بیشترین عملکرد دانه در اثر کاربرد ۶۰ میلی گرم در لیتر فسفر در مرحله گل د هی بوده است. نتایج نشان داد که در صورتی که بتوان در مراحل مختلف رشد، مقادیر لازم از کود فسفره را در اختیار گیاه قرار داد، اثر منفی شوری بر عملکرد گندم کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به اینکه در شرایط معمول، کود فسفره به هنگام کشت به خاک اضافه می شود، با استناد به نتیجه این پژوهش توصیه می­شود به منظور دست­یابی به بالاترین عملکرد، مقدار ۶۰ میلی­گرم در لیتر فسفر در مرحله گل د هی و از طریق کود آبیاری در اختیار گندم قرار گیرد.

Authors

سعید سعادت

بخش تحقیقات پایش و بهسازی خاک و آب، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

لیلا اسماعیل نژاد

بخش تحقیقات پایش و بهسازی خاک و آب، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

مسعود تدین نژاد

بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی اصفهان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ابراهیمی پاک، ن.ع، تافته، آ.حسینی، س.ن.، کیخایی. ف. (۱۴۰۱). سامانه ...
 • احتشامی، س .م. (۱۳۷۹). تنش شوری در گندم. زیتون، شماره ...
 • برنامه جامع حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه (۱۳۹۳-۱۴۰۴). (۱۳۹۳). جلد ...
 • خوشگفتار منش، ا.ح و سیادت، ح. (۱۳۸۱). تغذیه معدنی سبزیجات ...
 • سعادت، س. (۱۳۷۸). تاثیر آب لب شور و کودهای شیمیایی ...
 • سعادت، س. (۱۳۸۹). مدیریت تغذیه گندم در شرایط دشوار. طرح ...
 • سعادت، س.، همایی، م. و بای بوردی، م. (۱۳۸۴) . ...
 • سعادت، س. (۱۳۹۸). گزارش نهایی طرح پایش کیفیت خاک‎های کشاورزی. ...
 • کریمیان. ن. (۱۳۸۰). اثر فسفر بر عملکرد و ترکیب شیمیایی ...
 • ملکی، پ.، بهرامی، ح.ع.، سعادت، س.، شریفی، ف.، دهقانی، ف.، ...
 • مومنی، ع. (۱۳۸۹). پراکنش جغرافیایی و سطوح شوری منابع خاک ...
 • مهاجرمیلانی، پ.، ر. وکیل و سعادت، س. (۱۳۷۸). تغذیه گندم ...
 • همایی، م. (۱۳۸۱). واکنش گیاهان به شوری. کمیته ملی آبیاری ...
 • Abdelraouf, R.E. and Ragab, R. (۲۰۱۸). Effect of fertigation frequency ...
 • Anand, S. (۱۹۹۶). Consequences of nutrient losses through tile drain ...
 • Berenguer, C. A., Carvajal, M. Viguera, C. G. and Alcaraz, ...
 • Chen, W., Hou, Z. Wu, L. Liang Y. and Wei. ...
 • Elgharably, A. (۲۰۱۱). Wheat response to combined application of nitrogen ...
 • (۲۰۱۸). Handbook for saline soil management. Editors: R. Vargas, E.I. ...
 • Francois, L. E., Grieve, C.M. Mass, E.V. and Lesch, S.M. ...
 • Grattan, S. R. and Grieve, C. M. (۱۹۹۲). Mineral nutrient ...
 • Grattan, S. R., and Grieve, C. M. (۱۹۹۳). Mineral nutrient ...
 • Grieve, C. M., Leasch, S. M. Mass, E. V. and ...
 • Gupta, B. and Huang, B. (۲۰۱۴). Mechanism of salinity tolerance ...
 • Hassan, N. K., Drew, J. V., Knudson, D., and Olsen, ...
 • Hu, Y., and Schmidhalter, U. (۱۹۹۷)a. Interactive effect of salinity ...
 • Y., Oertli, J. J. Schmidhalter, U. (۱۹۹۷)b. Interactive effects of ...
 • Iqbal, Z., Yaqub, M., Akram, M., Ahmad, R. (۲۰۱۳). Phosphorus ...
 • Kennedy T.L, Suddick, E.C, Six, J. (۲۰۱۳). Reduced nitrous oxide ...
 • Khan, A., Ahmad, I., Shah, A., Ghani, A., Nawaz, M., ...
 • Kingsbury, R.W., Epstein, E. and Pearcy, R.W. (۱۹۸۴). Physiological responses ...
 • Maas, E. V., and Poss, J. A. (۱۹۸۹). Salt sensitivity ...
 • Maas, E.V., and Hoffman, G.J. (۱۹۷۷). Crop salt tolerance-current assessment. ...
 • Memon, M. Y., Ahmad-Shah, J., Khan, P., Aslam, M., Depar, ...
 • Netondo, G. W., Onyango, J. C. and Beck, E. (۲۰۰۴b). ...
 • Netondo, G. W., Onyangoa, J. C. and Bec,. E. (۲۰۰۴a). ...
 • Pessarakali, M. and Tucker, T.c.(۱۹۸۵). Uptake of nitrogen-۱۵ by cotton ...
 • Saadat, S., Dehghany, F., Rezaei, H., Esmaeelnejad, L., and Maleki, ...
 • Sepaskhah, A. R. and Boerssmal, L.(۱۹۷۹). Shoot and root growth ...
 • Shirgure, P.S, Srivastava, A.K. (۲۰۱۴). Fertigation in perennial fruit crops: ...
 • Singh, A. (۲۰۲۲). Soil salinity: a Global Threat to Sustainable ...
 • Srinivas, K. (۲۰۰۴). Fertigation in horticultural crops. In: Crop improvement ...
 • Torres, B. C. and Bingham, F. E. (۱۹۷۳). Salt tolerance ...
 • Wagdi, E. M., and Metwally, S.M. (۲۰۱۱). Impact of Soil ...
 • Wagdi, E. M., Metwally, M. Matar, M. K. and Yousef, N. ...
 • نمایش کامل مراجع