غفلت از تاب آوری اقتصادی و اجتماعی، مخاطره ای کلیدی درپیشران های الگوی پیشرفت: مطالعه موردی استان خوزستان

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 92

This Paper With 40 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IGACR08_033

تاریخ نمایه سازی: 28 آذر 1402

Abstract:

هدف اصلی در این تحقیق طراحی وارائه یک سیستم به منظور ارزیابی تاب آوری کشور از منظر شاخص های اقتصادی و اجتماعی و برآورد تاب آوری بخش های مهم اقتصادی و اجتماعی برای کشور در دوره ی ۱۳۹۵-۱۳۷۰ است. برای این منظور با استفاده از روش MIMIC و برآوردگر حداکثر راست نمایی ML و با استفاده از شاخص های کلان، خرد، توسعه، اجتماعی و پولی و بانکی وضعیت تاب آوری کشور مورد بررسی قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان از وضعیت ناهمگن و خطرناک تاب آوری در شاخص های اجتماعی و اقتصادی داشت. به طوریکه در بسیاری از بخش ها وضعیت «بی ثبات و بی تاب» ارزیابی گردید. براین اساس، بخش های معدن، سپرده سرمایه گذاری، تعداد پزشک، تعداد مراکز درمانی خصوصی، تعداد فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی استان، نرخ مشارکت اقتصادی، پرونده های مختومه جرائم استان نسبت به کشور، تعداد خودکشی استان نسبت به کشور، تعداد سرقت استان نسبت به کشور، رشد مهاجران ورودی، رشد مهاجران خروجی، نرخ ازدواج به طلاق، تعداد افراد مورد حمایت کمیته امداد استان نسبت به کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.

Authors

سیدامین منصوری

عضو هیئت علمی و استادیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

سیدمرتضی افقه

عضو هیئت علمی و دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز