چرایی علم اندوزی زنان مسلمان در عصر تمدن نوین اسلامیرویکردی بر الگوی پیشرفت

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 108

This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IGACR08_158

تاریخ نمایه سازی: 28 آذر 1402

Abstract:

در هر عصری، تلالو گرایش به علم و دانایی توانسته حیات انسانی را تحت شعاع قرار دهد. دراین میان تشعشع علم اندوزی زنان در فضا و زوایای تاریک تمدن چنان برجسته است که بانوانرا به عنوان احیاگران فکر و اندیشه ترسیم نموده است. در نگاه متفکران و صاحب نظران اسلامی،پدیدار گشتن زنان دانشمند فقط در سایه پرچم ائمه معصومین ژ(ع) از علم و دانش امکان پذیراست. نظر به اهمیت این موضوع ، پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل توصیفی درصددپاسخ به این پرسش است، که چرا علم اندوزی زنان در عصر تمدن نوین اسلامی مورد توجهقرارگرفته است؟ مقاله حاضر که می کوشد به توصیف اصول علم اندوختن زنان در جامعه نویناسلامی بپردازد. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که: ۱) مکتب فکری اسلام با ترسیم نظام دانایی توانسته مقام و منزلت علم را در میان جامعه بشریت نشان دهد. ۲) انقلاب علمی و انتقالآن به نسل آینده در مکتب مهدی امکان پذیر است. ۳) علم اندوزی زنان و بنیان های پنج گانه که شامل: «واجب بودن علم اندوختن»، «سیمای ارزشمند عالم»، «بالاترین ثروت زندگی» ، «مجاهدت در راه دانایی»، «حفظ منزلت و شخصیت زنان در محور خانواده» است. ۴) پیامد علم گرایی زنان در بعد فردی، پرورش نسل های عالم و دانا در ابعاد جمعی، در جامعه اسلامی

Authors

اسماعیل عارفی گوروان

کارشناس ارشد جامعه شناسی انقلاب

ملیحه حاجی حسن

کارشناس ارشد جامعه شناسی انقلاب