بررسی رابطه سکوت سازمانی و رفتار سیاسی در سازمان ها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 89

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF06_059

تاریخ نمایه سازی: 2 دی 1402

Abstract:

از نظر کارکنان، فعالیتهای سازمانی نشان دهنده اهمیت و ارزشی است که مدیران برای منابع انسانی خود قائل میشوند و کارکنان هم برای جبران متقابل تلاش می کنند رفتارهای مثبتی از خود نشان دهند. حال دراین میان اگر بعضی از کارکنان این فعالیت ها را هم راستا با اهداف خود ندانند اقدام به رفتارهای سیاسی (رفتار خودخدمتی که منافع دیگران را تهدید میکند) برای کسب منافع کرده که این رفتارها نیز پیامدهای منفی از جمله سکوت سازمانی برای سازمان به دنبال دارد. از این رو در این پژوهش بر اساس متون و ادبیات موجود در این زمینه و کنکاش و بررسی در آن ها، به بررسی رابطه این دومفهوم پرداخته شده است و در انتها نیز مدلی بر اساس ارتباط رفتار سیاسی و سکوت سازمانی طراحی گردیده است .

Authors

وحید نخعی شریف

رئیس اداره اموراداری سازمان فردوس ها شهرداری مشهد

جواد امیری دلوئی

کارشناس برنامه ریزی معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد

راضیه دوشنگی

کارشناس برنامه ریزی، بودجه و ارزیابی عملکرد منطقه یک شهرداری مشهد