پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی ائوسن در باختر سه چنگی، بلوک لوت

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 78

This Paper With 36 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GNF-5-1_002

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1402

Abstract:

سنگ­های آتشفشانی ائوسن رخنمون یافته در باختر سه چنگی، بلوک لوت، دربردارنده ته نهشته­های پیروکلاستیک و گدازه­ای است. سنگ­های آتشفشانی منطقه بررسی شده دارای ترکیب بازالت، آندزیت بازالتی آندزیت، آندزیت-تراکی­آندزیت، تراکی­داسیت، داسیت و ریولیت-ایگنمبریت هستند. بر اساس بررسی­های صحرایی، سنگ­های آتشفشانی در چهار مرحله و در محیط زیرآبی تا خشکی فوران کرده­اند. واحدهای آتشفشانی در منطقه بررسی شده، به صورت تناوبی از سنگ های اسیدی و بازیک-حدواسط رخنمون یافته­اند که شبیه ولکانیسم دوگانه است. در پژوهش های پتروگرافی، سنگ های اسیدی دارای میکروآنکلاوهای پیروکسنیت هستند که شاید از گوشته لیتوسفری زیر قاره بالا آمده­اند. در نمودارهای تمایز ماگمایی، گدازه­ها روندهای ماگمایی شوشونیتی و کالک­الکالن پتاسیم بالا را نشان می­دهند.  الگوهای عناصر نادر خاکی و نمودارهای عنکبوتی به هنجار شده، غنی­شدگی از LREE و LILE در مقایسه با عناصر HFSE را نشان می­دهند که قابل مقایسه با مناطق فرورانش هستند. در نمودارهای تکتونوماگمایی آن­ها در قلمروی حاشیه قاره تجمع یافته­اند. تفسیر نمودارهای ژئوشیمیایی نشان می­دهند که گدازه­های بازیک-حدواسط از ذوب بخشی گوشته لیتوسفری حاصل شده­اند که قبلا به وسیله مولفه­های فرورانشی (سیالات-مذاب) غنی شده­اند و نمی توان تاثیر آن­ها را از ترکیبات پوسته­ای تفکیک کرد. سنگ­های اسیدی دارای عناصری شبیه به پوسته هستند که دلالت بر ذوب بخشی پوسته در تشکیل ماگمای اسیدی دارد. به نظر می­رسد که بعد از بسته شدن نئوتتیس در کرتاسه بالایی و ضخیم شدن لیتوسفر قاره­ای در بلوک لوت، سنگ­های آتشفشانی ائوسن باختر سه چنگی در یک محیط بازشدگی مربوط به برخورد تشکیل شده­اند.