پیش بینی انتقال بار بستر در رسوبات چسبنده با استفاده از شبکه عصبی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 90

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWMS-8-27_002

تاریخ نمایه سازی: 5 دی 1402

Abstract:

انتقال بار بستر به­طور گسترده در دهه­های اخیر مورد توجه و مطالعه قرار گرفته­است و معادلات زیادی از آن­ها نتیجه شده که اجزای تشکیل­دهنده و شکل ارائه هر یک از این فرمول­ها متفاوت از بقیه می­باشد. به­دلیل پیچیدگی و تنوع عوامل موثر بر فرآیند انتقال بار بستر، دست­یابی به روابط قطعی یا تحلیلی، بسیار مشکل می­باشد. مدل­سازی شبکه عصبی که تاکنون بیشتر برای فرآیندهایی که به علم فیزیک محدود می­شوند استفاده شده و نتایج مطلوبی را در برداشته، در مطالعه آزمایشگاهی پیش رو به­عنوان یک ابزار مناسب برای مدل­سازی انتقال بار بستر استفاده گردیده است. بر اساس معیارهای آماری مختلف، مدل توسعه­یافته کارایی بالایی را نشان داد. معنی­داری پارامترهای ورودی و تاثیر و اهمیت هر یک از پارامترهای مورد مطالعه بر فرایند انتقال نیز در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند.

Keywords:

: bed load transport , experimental studies , modeling processes , input significance , neural network , : انتقال بار بستر , مطالعه آزمایشگاهی , فرآیند مدل سازی , معنی داری ورودی ها , شبکه عصبی