بررسی موقعیت آبشستگی رسوبات بعد از کفبند دریچه کشویی

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 894

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IREC09_275

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1391

Abstract:

آبشستگی بستر در پایین دست سازههای هیددرلیکی از قبیل دریچه ها ، سرر یزها و ... یکی از مهمتدر ین موضوعات مورد توجه در علم هیدرلییک رسوب میباشد. ییی از پارامترهای مهم در ارزیابی آبشستگی، عمق آنمی باشد. در این تحقیق با ساخت یک مدل آزمایشگاهی ل استفاده از سه دبی مختلدف، آبشسدتگی رسوبات در پاییندست دریچه بررسی شده است ل نمودارهای بدلن بعدی برای تخمین مح ایجاد این آبشستگیها ارایهگردیده است. با استفاده از نتایج آزمایشگاهی، رلابط ل نمودارهای بدون بعد جدیدی برای محاسبه طول های مشخصه حفره آبشستگی از قبی حداکثر عمق آبشستگی ل مح لقوع آن ، مقدار آبشستگی بستر در مجاورت کفبند، حداکثر گسترش حفره، فاصله افقی انتهای کف بند تا تاج تلماسه ل ارتفاع تلماسه اراهی و با م طالعات پیشین مقایسه گردید. با توجه به لجود تشابه بین پرلفی های بی بعد حفره آبشستگی که از آزمایش های این تحقیدقبدست آمد ل با استفاده از رابطه ساده اراهه شده، میتوان شی گودال را در شرایط مختلف تعیین کرد و برای کاهش خسارات احتمایی، اقدامات لازم را انجام داد .

Authors

سیدعرفان حسینی مبرا

دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه ارومیه

ظاهر احمدپور

دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب، دانشگاه ارومیه

سیدحسن حسینی

هیات علمی موسسه آموزش عالی رجا

بایرامعلی محمدنژاد

استادیار و هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :