تحلیل شدت، تداوم و فراوانی خشکسالی های اقلیمی در استان یزد

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 73

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WMJI-7-26_001

تاریخ نمایه سازی: 6 دی 1402

Abstract:

خشکسالی یکی از تغییرات معمول اقلیمی می باشند که بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک دنیا را با شدت ­های زیاد هر چند سال یکبار در بر می­ گیرد. در استان یزد نیز، بروز خشکسالی های شدید و طولانی مدت، خصوصا در دهه اخیر آسیب های جبران ناپذیری را بر اقتصاد این استان تحمیل نموده و بر مشکلات معیشتی کشاورزان و روستائیان افزوده است. در این پژوهش ویژگی های پدیده خشکسالی نظیر شدت و تداوم در سطح استان برای اولین بار با کاملترین پوشش ایستگاه­ های هواشناسی و وزارت نیرو به صورت نقطه ای تعیین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل شدت خشکسالی استان یزد نشان می دهد که شدیدترین خشکسالی ­ها در سال آبی ۷۹-۱۳۷۸ رخ داده است. هم­چنین بیشترین تداوم خشکسالی به مدت هشت سال مربوط به شهر یزد(ایستگاه ­های مرکز پژوهشی و محمدآباد یزد) و پس از آن شهرستان بافق با مدت تداوم هفت سال(ایستگاه ­های قطروم، کوشک) است. هم­چنین نتایج نشان داد، فراوانی بیشترین تداوم خشکسالی اتفاق افتاده در سطح استان دو و سه ساله فراگیرتر بوده است.

Authors

جلال برخورداری

مربی پژوهشی، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران و نویسنده مسئول

اصغر زارع چاهوکی

استادیار دانشکده نابع طبیعی دانشگاه یزد

محمد اکرامی

دانشجوی دکتری آب دانشگاه هرمزگان، محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران

مسعود گودرزی

استادیار پژوهشی،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری،ایران

علی بمان میرجلیلی

محقق پژوهشی، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران.