بررسی تاثیر کارآفرینی و نوآوری بر رشد اقتصادی: رهیافت داده های تابلویی

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 58

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRNAL-3-5_001

تاریخ نمایه سازی: 6 دی 1402

Abstract:

بر اساس مطالعات نظری موجود، کارآفرینی و نوآوری منتج از خلاقیت به عنوان پیش فرض های رشد اقتصادی، نتایج مطلوب یک اقتصاد پویا را رقم می زنند. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر کارآفرینی و نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب می باشد. برای این منظور از داده های مربوط به ۳۰ کشور منتخب طی دوره زمانی ۲۰۱۱-۲۰۰۱ و رهیافت داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج برآوردها مبین وجود تاثیر مثبت و معنادار این دو متغیر بر رشد اقتصادی در کشورهای فوق می باشد، به طوری که یک درصد افزایش در نرخ کارآفرینی TEA و تعداد اختراعات ثبت شده به ترتیب منجر به ۴۴/۱ و ۵۴/۲ واحد تغییر مثبت در نرخ رشد تولید سرانه در این کشورها می شود. بنابراین در جهت نیل به رشد و توسعه اقتصادی، توجه هر چه بیشتر به این دو مقوله و رفع موانع پیش روی آنها باید در دستور کار کشورها قرار گیرد.

Keywords:

رشد اقتصادی| کارآفرینی| نوآوری| داده های تابلویی

Authors

کیومرث شهبازی

دانشگاه ارومیه

اکبر حسن زاده

دانشگاه ارومیه

بهروز جعفر زاده

دانشگاه آزاد اسلامی