سبک های دلبستگی به خدا و افسردگی با میانجی گری اضطراب مرگ در زنان مبتلا به سرطان پستان

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRH-7-2_001

تاریخ نمایه سازی: 6 دی 1402

Abstract:

سابقه و هدف: سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان در میان زنان بوده و درصد زیادی از مرگ و میرهای ناشی از سرطان را به خود اختصاص داده است. این نوع سرطان، بار منفی زیادی را برای بیماران به همراه دارد و می تواند منجر به افسردگی شود. در این ارتباط، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های دلبستگی به خدا با افسردگی در زنان مبتلا به سرطان پستان با متغیر میانجی اضطراب مرگ در ارتباط با بیماران مبتلا به سرطان پستان شهر تهران انجام شد. مواد و روش ها: جامعه آماری پژوهش توصیفی حاضر که از نوع همبستگی می باشد را کلیه زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به "مرکز پزشکی مهدیه" و "بیمارستان های امام خمینی، فیروزگر و پارس" تهران در سال ۱۳۹۶ تشکیل دادند. با استفاده از فرمول کوکران، ۳۹۷ نفر از این افراد به صورت در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های پژوهش که عبارت بودند از: پرسشنامه افسردگی Beck (BDI-II: Beck Depression Inventory) (۲۰۰۱)، پرسشنامه سبک دلبستگی به خدا Rowat و Kirkpatrick (۲۰۰۲) و پرسشنامه اضطراب مرگ Templar (۱۹۷۹) پاسخ دادند. در انتها، داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار آماری smart PLS تجزیه و تحلیل گردیدند. یافته ها: یافته ها نشان دادند که سبک های دلبستگی به خدا و اضطراب مرگ، توانایی پیش بینی افسردگی در زنان مبتلا به سرطان پستان را دارند (۰۵/۰P<). همچنین مشاهده گردید که با درنظرگرفتن متغیر اضطراب مرگ به عنوان متغیر میانجی، روابط بین سبک های دلبستگی به خدا و افسردگی تعدیل می گردند (۰۵/۰P<). استنتاج: نتایج حاکی از آن بودند که هرگونه دلبستگی به خدا موجب کاهش افسردگی در زنان مبتلا به سرطان پستان می شود؛ درحالی که وجود اضطراب مرگ منجر به افزایش میزان افسردگی می گردد؛ از این رو پیشنهاد می شود که در مداخلات تکمیلی، این دو عامل مورد توجه کادر درمانی قرار گیرند.

Keywords:

Attachment styles to God , Breast cancer , Death anxiety , Depression , اضطراب مرگ , افسردگی , سبک های دلبستگی به خدا , سرطان پستان

Authors

Sheida Sharifi Saki

۱- Ph.D. in Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran

Ahmad Alipour

۲- Professor, Department of Psychology, Payame Noor University Tehran, Iran

Alireza AghaYousefi

۳- Associate Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran

Mohammad Reza Mohammadi

۴- Professor, Department of Psychiatry and Psychology, Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Bagher Ghobari Bonab

۵- Professor, Department of Special Education, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tehran University, Tehran, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Curado MP, Edwards B, Shin HR, Storm H, Ferlay J, ...
 • Alderton GK. Breast cancer: breast cancer classification. Nature Reviews Cancer. ...
 • Asgarian F, Mirzaei M, Asgarian S, Jazayeri M. Epidemiology of ...
 • Mousavi SM, Gouya MM, Ramazani R, Davanlou M, Hajsadeghi N, ...
 • Allemani C, Weir HK, Carreira H, Harewood R, Spika D, ...
 • Hagedoorn M, Sanderman R, Bolks HN, Tuinstra J, Coyne JC. ...
 • Rajandram RK, Ho SM, Samman N, Chan N, McGrath C, ...
 • Dedeli Ö, Fadiloğlu Ç, Rüçhan U. A survey of functional ...
 • Kutlu R, Çivi S, Börüban M, Demir A. Depression and ...
 • Salehi F, Mohsenzade F, Arefi M. Prevalence of death anxiety ...
 • Dégi CL. Non-disclosure of cancer diagnosis: an examination of personal, ...
 • Fu MR, Xu B, Liu Y, Haber J. ‘Making the ...
 • Sharpe L, Curran L, Butow P, Thewes B. Fear of ...
 • Kave M. A review of the relationship between attachment to ...
 • Jauncey T, Strodl E. Love of God, others, and self ...
 • Bradshaw M, Kent BV. Prayer, attachment to God, and changes ...
 • Bitarafan L, Kazemi M, Yousefi Afrashte M. Relationship between styles ...
 • Doğan R, Arslantas D, Ünsal A. Assessment of depression and ...
 • Dabson E, Mohammadhkani P. Psychometric features of depression inventory-II in ...
 • Rajabi G, Attari Y, Haghighi J. Factor analysis of beck ...
 • Rowatt W, Kirkpatrick LA. Two dimensions of attachment to God ...
 • Sepah MM, Shahabi ZF, Khosh NE. Perceived childhood attachment, adult ...
 • Sharif Nia H, Pahlevan Sharif S, Goudarzian AH, Haghdoost AA, ...
 • Sherman DW, Norman R, McSherry CB. A comparison of death ...
 • Masoudi S, Hatami H, Modares GM, Bani JS. The mediating ...
 • Azaiza F, Ron P, Shoham M, Gigini I. Death and ...
 • Shafaii M, Payami M, Amini K, Pahlevan S. The relationship ...
 • Greenway AP, Milne LC, Clarke V. Personality variables, self-esteem and ...
 • نمایش کامل مراجع