همبستگی سلامت معنوی و شادکامی در کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی سمنان

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 79

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRH-3-2_002

تاریخ نمایه سازی: 6 دی 1402

Abstract:

سابقه و هدف: یکی از سرمایه های با ارزش دینی، سلامت معنوی است که به تامین و ارتقای سلامت روانی افراد کمک می کند. از طرفی نقش شادکامی در بهداشت روانی و احساس رضایت از زندگی افراد بسیار حائز اهمیت است؛ بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی همبستگی میان سلامت معنوی و شادکامی در کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال ۱۳۹۴ می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی بوده که بر روی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و جدول اعداد تصادفی انجام گرفت. در جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد سلامت معنوی پولوتزین (Palutzian) و الیسون (Elison) و پرسشنامه شادکامی آکسفورد (Oxford Happiness Questionnaire: OHQ) که توسط آرگیل (Argyle) تجدید نظر شده استفاده گردید. با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ۲۱ و روش های آمار توصیفی-تحلیلی در مورد اهداف و سوالات پژوهشی به قضاوت پرداخته شد. یافته ها: در این پژوهش، ۱۴۹ نفر از کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی سمنان پرسشنامه را تکمیل کردند. میانگین (انحراف معیار) نمره سلامت معنوی با توجه به میانگین نمرات کارکنان ۷۷ (۰/۵۷) و میانگین نمره شادکامی در آن ها ۵۸/۷۵ (۰/۵۶) به دست آمد. میانگین نمره سلامت معنوی در زنان به طور معناداری از مردان بالاتر بود (۰۱/P=۰). سلامت معنوی کارکنان ستادی با شادکامی آن ها رابطه مثبت و معناداری داشت (r=۰/۴۵، P=۰/۰۰۱).       استنتاج: تاثیر دو جانبه سلامت معنوی و شادکامی بر سامت کلی و بر روی یکدیگر از موضوعات قابل بحث در مباحث سامت است. اهمیت سامت معنوی و نقش آن بر شادکامی به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر وضعیت سامت کارکنان مورد می باشد؛ بنابراین با برنامه ریزی در زمینه سلامت معنوی و شادکامی می توان باعث افزایش رضایت مندی شغلی، تعهد و بهره وری سازمانی گردید.

Authors

elham dehghani

MSc in Medical Education, Higher Certificate in Health (MPH-SDH) from Deputy of Health , Department of Health, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

Saharnaz Nejat

Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Center for Applied Research Results, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

mehdi yaseri

Assistant Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • World Health Organization. International statiscial classification of diseases and health ...
 • World Health Organization. Public health surveillance. Geneva, Switzerland: World Health ...
 • Damari B. Spiritual health. Tehran: Publications Teb and Tazkieh; ۲۰۰۷. ...
 • Farahzad H. Happiness. Tehran: Tobay Mohebat Publications; ۲۰۱۳ (Persian) ...
 • Lyubomirsky S, King L, Diener E. The benefits of frequent ...
 • Callahan S. Called to happiness: where faith and psychology meet. ...
 • Khodapanahi M. Motivation and excitement. Tehran: Samt Publication; ۲۰۰۷ (Persian) ...
 • Schmidt WS, Jordan MR. The spiritual horizon of psychotherapy. Abingdon: ...
 • Rajaei AR. Spiritual intelligence: perspectives and challenges. Pazhouhesh-Nameh Tarbiati. ۲۰۱۰; ...
 • Azarbayejani M, Mohammadi KA. Delight test formation and validity by ...
 • Alipour A, Agah Haris M. Reliability and validity of the ...
 • Paeizi M, Shahrarai M, Farzad VE, Safaei P. A study ...
 • Bagheri F, Akbarizadeh F, Hatami HR. The relationship between spiritual ...
 • Neshatdoust HT, Kalantari M, Mehrabi HA, Palahang H, Nouri N, ...
 • Yaghoobi A. The study of relation between spiritual intelligence and ...
 • Mousavi Lotfi SM, Gholamrezayee S, Reisi F, Hzratmanesh F. Mental ...
 • Kazemi M, Bahrami B. The role of spiritual beliefs and ...
 • Mozaffarinia F, Shokravi FA, Hydarnia A. Relationship between spiritual health ...
 • Maleki Z, Ashkan S, Ashoori J, Yousefi N. Relationship between ...
 • Rahimi N, Nouhi E, Nakhaee N. Spiritual health among nursing ...
 • Farahaninia M, Abbasi M, Givarry A, Haqqani H. Spiritual health ...
 • نمایش کامل مراجع