بررسی رابطه بین شایسته سالاری با انگیزه پیشرفت شغلی کارکنان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 64

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MGTCONF5_005

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1402

Abstract:

از با ارزش ترین منابع در سازمان ها نیروی انسانی می باشد که می توان آنها را به عنوان منابعی دانست که اهداف سازمانی را با تلاش و به کارگیری صحیح منابع تحقق می بخشد. این منابع توانایی ها و قابلیت هایبالقوه ای را دارا هستند که در محیط سازمانی بالفعل می شوند و درک و شناخت کامل انسان ها و فراهم کردن شرایط مناسب برای کار کردن آنها لازمه دستیابی به این هدف است. قراردادن افراد در جایگاه های متناسب با توانایی و تجارب و قابلیت آنها به عنوان مبحثی می باشد که دارای اهمیت است. در قالب نظام شایسته سالاری این فرآیند بررسی میشود. امروزه از مهمترین کار سازمانها یافتن افراد لایق و مناسب است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شایسته سالاری با انگیزه پیشرفت شغلی کارکنان می باشد؟تحقیق به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و به لحاظ روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد. بدین منظور با استفاده روش تحقیق از نوع کاربردی است و به روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده. در بخش گردآوری داده ها، از روش کیفی استفاده گردید؛ استخراج و بررسی اصول اصلی شایسته سالاری به شیوه ی کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته است؛ نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین شایسته سالاری در انتصاب کارکنان با انگیزه ارتقا کارکنان، پیشرفت شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

Keywords:

شایسته سالاری , انگیزه پیشرفت شغلی کارکنان , صرفه جویی اقتصادی , حس تعهد به کار

Authors

مجید نباتیان یزدی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، شهرداری مشهد ، ایران

ساره حقدادی پیشبر

کارشناسی حسابداری صنعتی ، شهرداری مشهد ، ایران