نوآوری مدل کسب و کار مبتنی بر ابر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 112

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MGTCONF5_046

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1402

Abstract:

تحقیقات کنونی بینش های بسیار محدودی در مورد چگونگی پذیرش و استفاده مداوم از منابع ابری ارائه می دهد که ممکن است باعث ایجاد نوآوری در مدل کسب و کار شود و بر مزیت رقابتی یک شرکت تاثیر بگذارد. شرکت های نوپا سهم قابل توجهی در اقتصاد ملی بسیاری از کشورها دارند اما میزان شکست آنها به طور قابل توجهی بالا است. استارت آپ های موفق معمولا برای رقابتی بودن و حفظ سودآوری به مدل های کسب و کار نوآورانه وابسته هستند. از همین رو بحث نوآوری مدل کسب و کار مبتنی بر فناوری ابری در استارتاپ ها نیز اهمیت ویژه ای دارد. هدف از مطالعات در این زمینه، به دست آوردن درک بیشتر از نوآوری مدل کسب و کار مشتریان در نتیجه اتخاذ مدل های ارائه خدمات ابری بود. این پژوهش به روش کتابخانه ای و از نوع کاربردی تلاش دارد تا از منظر علمی الوی کسب و کار مبتنی بر مدل ابر را تبیین نماید. یافته های ما نشان می دهد که اتخاذ مدل های ارائه خدمات ابری به طور مثبت با منبع درآمد جدید و کاهش هزینه سرمایه دارایی های فناوری اطلاعات در شرکت مرتبط است و قابلیت پویایی موسسه و مدیران آن برای پیشرفت از مرحله ای به مرحله دیگر در فرایند ابر ضرورت دارد.

Keywords:

نوآوری در مدل کسب و کار , مدل های ارائه خدمات ابری , رایانش ابری

Authors

حسن ملکی قلعه عبدالرضا

دانشجوی دکتری ،گروه حسابداری، واحد شهرکرد،دانشگاه آزاداسلامی شهرکرد ،ایران

بهاره بنی طالبی دهکردی

دانشیار، گروه حسابداری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران