تدریس اثربخش در کلاسهای درس چندپایه مقطع ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 68

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPSE11_027

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1402

Abstract:

عصر حاضر، عصر تغییرات سریع و بنیادین در جلوههای مختلف زندگی بشری است . آموزش و پرورش نیز به عنوان یکی از ارکاناساسی زندگی اجتماعی از این قاعده مستثنی نیست . کاهش جمعیت جوان و به تبع آن کاهش جمعیت دانش آموزی در ایران بالاخص در مناطق روستایی و کم جمعیت ، دلیلی خواهد بود که ما را ناگزیر به تداوم استفاده از کلاسهای کوچک و چندپایه در مقطع ابتدایی می کند. وجود چنین کلاسهایی در نظام آموزشی چالش های مختلفی را پیش روی آموزش و یادگیری اثربخش قرار می دهد. یکی از این چالش ها استفاده از روشهای تدریس مطلوب برای کلاسهای چندپایه ابتدایی است . در این مقاله با رویکرد مروری توصیفی سعی شده است تا مروری بر روشهای مطلوب تدریس موجود انجام گیرد. با تحلیل مستندات علمی جمع آوری شده، چندین روش تدریس از جمله روش تدریس تلفیقی ، روش تدریس ایفای نقش ، روش تدریس همیاری و بحث گروهی و روش تدریس همتاآموزی یا همیار معلم ، به عنوان روشهای تدریس مطلوب در کلاسهای چندپایه ابتدایی شناخته شد.

Authors

محمد محمدی

آموزگار ابتدایی ، اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان، ایران

آیناز قادری

آموزگار ابتدایی ، اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان، ایران