تاثیر اینترنت اشیا بر اهداف گزارشگری پایداری سازمانها و جوامع

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 77

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANACC11_110

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1402

Abstract:

با توجه به گسترش فعالیت های تجاری در جهان و اهمیت پایداری در حوزه های سازمانی، دانشگاهی و حرفه ای، مقوله ی پایداریجزء نخستین اهداف کشورها و شرکت ها قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی کاربرد فناوری اینترنت اشیا بر گزارشگریپایداری جوامع و سازمان هاست.در این پژوهش ادبیات مربوط به برنامه های فناوری باینترنت اشیا و مزایای استفاده ازاین فناوری درارائه گزارشگری پایداری بهینه و عملکرد یک سازمان در جنبه های مختلف پایداری است که با مطالعه و مرور مقاله های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد؛ بنابراین روش تحقیق به صورت مروری هست. یافته ها نشان می دهند ، اینترنت اشیا (IoT) می تواند در گزارشگری پایداری نقش مهمی ایفا کند. اینترنت اشیا به اتصال و ارتباط بین اشیا و دستگاه ها از طریق شبکه های بیسیمو ارتباطات مبتنی بر اینترنت می پردازد . اینترنت اشیا با تسهیل جمع آوری داده ها، ارتباطات هوشمند و هوش مصنوعی، می تواند دربهبود گزارشگری پایداری و ارزیابی عملکرد پایداری کمک کند . اینترنت اشیا می تواند ارتباطات هوشمند بین اشیا، دستگاه ها و افرادرا فراهم کند. این امر به اشتراک گذاری اطلاعات و همکاری بین سازمان ها، دولت ها و جامعه مدنی در زمینه پایداری کمکمی کند . اینترنت اشیا با جمع آوری دقیق داده ها و تحلیل و گزارشگری آنها می تواند تجهیزات و سیستم ها را به صورت هوشمندپایش و کنترل کرده اقدامات لازم برای بهبود و پیشگیری را انجام دهد و در افزایش همکاری و ارتباط درون سازمانی و برون سازمانیبسیار موثر باشد.اینترنت اشیا یک فناوری نوین است که می تواند تاثیر قابل توجهی بر گزارشگری پایداری داشته باشد

Authors

نعمت مهدی زاده

دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

یونس بادآور نهندی

دانشیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ایران