CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی عوارض ژئومورفولوژیکی و پتانسیلهای زمینگردشگری کویر لوت

عنوان مقاله: بررسی عوارض ژئومورفولوژیکی و پتانسیلهای زمینگردشگری کویر لوت
شناسه (COI) مقاله: GSI31_144
منتشر شده در سی و یکمین همایش علوم زمین در سال 1391
مشخصات نویسندگان مقاله:

عبداله یزدی - هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
محمد هاشم امامی - هیئت علمی پژوهشکده علوم زمین، تهران
محسن شفیعی - مدیریت زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور، شیرا

خلاصه مقاله:
امروزه نقش صنعت گردشگری بیش از پیش اهمیت یافته و کشورهای توسعه یافته با توجه به منابع طبیعی خود، سعی در حداکثر بهره برداری از آنها را دارند.کشور ایران نیز دارای طبیعتی زیبا، اقلیم متنوع و دارای مناطقی سرشاراز پدیدههای منحصر به فرد علوم زمین میباشد که بررسی این جاذبهها ، برای شناخت بیشتر آنها ضروری به نظر میرسد. هدف از این نوشتار، مطالعه و معرفی جاذبههای شگفت انگیز ژئومورفولوژیکی کویر لوت و یافتن راهکارهایی درتوسعه زمینگردشگری این بیابان میباشد . لوت سرزمینیست خشک، وسیع و نسبتاً آشف نشده، در بخش شرقی ایران مرآکزی، که چندین رکورد زمینشناختی و ژئومورفولوژیکی منحصر به فرد در جهان را داراست. چشم اندازهای بی نظیری چون: بزرگترین یاردانگ یا آلوتهای جهان، بزرگترین نبکاها از لحاظ ارتفاع و محیط و داغ ترین نقطه آره زمین، و همچنین گونههای آم نظیری از بافت و ساختارهای بیابانی همچون: تپهها و کوه- های ماسهای بسیار بلند، برخانها ، پهنههای رسی گسترده با ریختهای وی ژه و زیبا، گستره بازالتی گندم بریان، رود شور، ربدوه ا، نمکزارهای زیبا و پلیگونهای نمک و... در این کویر قرار دارد ، که گستره وسیع و متنوعی از زیبائیها و پدیدهای جغرافیایی بیابان را به نمایش میگذارد. شیوهی مورد استفاده دراین تحقیق، توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانهای، تفسیر تصاویر ماهوارهای وبررسیهای میدانی صورت گرفته است. نتایج بررسیها نشان میدهد که کویرلوت از قابلیت بسیار زیادی در انجام مطالعات تکمیلی و همچنین تاثیر در روند توسعه و بهرهبرداری اقتصادی در سطوح ملیو بینالمللی برخوردار است. این در حالیست که تبلیغات، تشکیلات و تسهیلات توریستی منطقه بسیار ضعیف است. از این رو موانع توسعه زمینگردشگری درکویرلوت شناسایی، و راهکارهایی از قبیل: توسعهی راههای دسترسی به جاذبههای لوت، احداث مراکز توسعه ژئوتوریسم، تبلیغات و معرفی جاذبههای کویر، اعزام راهنما به همراه گردشگران، ارتقاء امنیت منطقه، گسترش مراکز اقامتی و... جهت بهرهبرداری بهتر از پتانسیلهای کویرارائه شده است. همچنین به موازات بازدید از جاذبههای کویرلوت، در جهت توسعهی ژئوتوریسم منطقه، فعالیتهای مفرح و مهیج دیگری نظیر: اسکی روی ماسه، مسابقات اتومبیلرانی و رالیی کویر، دوچرخهسواری استقامتی و موتورسواری، حمام آفتاب، رصدستارگان، شترسواری، کواد سواری، پرواز با چتر پاراسل و... نیز پیشنهاد گردید.

کلمات کلیدی:
عوارض ژئومورفولوژیکی، زمینگردشگری، کویر لوت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/187050/