نظری بر سابقه و کاربرد افزودنی های خاک در مدیریت منابع خاک و آب

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WMJI-1-2_002

تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1402

Abstract:

افزودنی خاک شامل هر گونه ماده ای است که بتواند خاک را در برابر عوامل فرساینده خاک به ویژه قطرات باران حفظ نمایدو همچنین زمینه ساز حفظ بهتر منابع آب باشد. لذا آگاهی از انواع افزودنی های خاک و عمل کرد آن ها در تدوین برنامه های مختلف مدیریت بحران، حفاظت منابع آب و خاک و مدیریت جامع حوزه های آبخیز ضروری است. حال آنکه اطلاعات مرتبط و جامع در خصوص افزودنی های خاک بسیار محدود است. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف ارائه اطلاعات جامع از پیشینه و جدیدترین مطالعات انجام شده در خصوص استفاده از افزودنی های خاک و ارزیابی تاثیرات مختلف و لحاظ پتانسیل کاربرد آن ها در مهار فرسایش و حفاظت آب انجام شد. در تحقیق حاضر ملاحظات رویکرد استفاده از این مواد در حفاظت آب و خاک و نیز مزایا و معایب آن ها تشریح گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش های صورت گرفته نشان داد که افزودنی ها از نظر نوع، مواد تشیکل دهنده، نحوه کاربرد و میزان تاثیرگذاری باهم متفاوت هستند. در همین راستا دسته بندی افزودنی ها بر اساس مفهوم، نوع و منشا و عملکرد آن ها صورت گرفته است. همچنیننتایج به دست آمده در خصوص کاربرد افزودنی ها دلالت بر عدم یکسانی و تشابه رفتار آ نها در انواع خاک ها بود. از اطلاعات ارائه شده در تحقیق حاضر می توان در برنامه ریزی های آینده  به منظور توسعه پایدار منابع آب و خاک بهره برد.

Keywords:

حفاظت منابع آب و خاک , خا کپوش ها , مهار فرسایش , مواد نگه دارنده خاک

Authors

زینب حزباوی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس

سید حمیدرضا صادقی

استاد گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس