کاربرد تلفن هوشمند و نرمافزار ImageJ در اندازه گیری زاویه تماس سطح غشا

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 81

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRANLABCO03_123

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1402

Abstract:

امروزه کارایی فناوری های غشائی به طرز چشمگیری افزایش یافته است . چرا که فرایندهای غشائی معمولا درمقایسه با فرایندهای رقیب خود ارزانتر، دارای تجهیزات کمتر و دارای قیمت محصول تمام شده کمتری هستند. اما با تمام این مزایا تلاش-های زیادی در رابطه با این فرایندها در حال انجام شدن است تا بتوان موادی مناسب تر برای تولید غشاء، ماژولی بهترو آرایش مناسب تری برای جریان در این ماژول ها پیدا کرد تا در خور فرایند مزبور باشند. ویژگی های سطح غشا در ارتقای عملکرد جداسازی غشائی نقش مهمی را ایفا می کنند. زیرا مولکولهای جریان خوراک ابتدا با سطح غشاء تماس می گیرند؛ سپس مولکولهای انتخاب شده بر روی سطح غشاء جذب می شوند و از ماتریس غشا به سمت محصول نفوذ می کنند. آبگریزی و آبدوستی از جمله ویژگی های سطحی غشا هستند؛ که نقش به سزایی در بهبود بازده عملکرد غشاو فرآیند جداسازی موردنظر دارند. این دو ویژگی توسط معیار و شاخصی به نام زاویه تماس از همدیگر متمایز می شوند. زاویه تماس زاویه ای است ، برای یک مایع (یا قطره) که میان سطح تماس مایع /بخار با جایی که مایع سطح جامد را لمس می کند تعریف می شود. زاویه تماس یک قطره از مایع با سطح آن در تعیین ترشوندگی ، موثر است . هرچه زاویه تماس به صفر درجه نزدیک تر باشد؛ ترشوندگی یا آبدوستی بیشتر است . هرچه زاویه تماس به ۱۸۰ درجه نزدیک تر باشد آبگریزی افزایش می یابد. این مقاله به نحوه ی محاسبه ی زاویه ی تماس سطح غشا توسط تلفن هوشمند به همراه نرم-افزار ImageJ پرداخته است . امید که این مقاله راهگشای پژوهش های آینده باشد.

Authors

یاسین سالاریه

کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی ، گروه مهندسی شیمی ، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل ، ایران

علی نعمت اله زاده

استاد، دانشکده فنی و مهندسی ، گروه مهندسی شیمی ، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل ،ایران