شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب پیمانکار با استفاده از تلفیق دیدگاه مدیریت ساخت و روش های تصمیم گیری چندمعیاره

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 75

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SYS-2-2_006

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1402

Abstract:

مدیریت و ارزیابی و انتخاب پیمانکار یک قسمت اساسی از فرآیند ساخت وساز است، زیرا پیمانکاران از ارکان اساسی پروژه های عمرانی و غیر عمرانی و عامل اصلی تبدیل منابع به محصول نهایی به حساب می آیند. اصولا روش انتخاب پیمانکاران بر اساس کمترین قیمت پیشنهادی می باشد، اما واضح است که شاخص های کمی و کیفی متعدد با درجات اهمیت متفاوت در تعیین صلاحیت یک پیمانکار مطرح هستند و باید در تصمیم گیری ها موردتوجه قرار گیرند. در این تحقیق علاوه بر شناسایی شاخص های موثر بر انتخاب پیمانکاران در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان میزان اهمیت و اولویت بندی شاخص های مزبور با استفاده از مدل های منشعب شده از روش تصمیم گیری چند شاخصه (MCDM) در تصمیم گیری گروهی تعیین می گردد. در این پژوهش ابتدا عوامل پژوهش شناسایی و به تائید خبرگان در مطالعه موردی رسید سپس با استفاده از روش AHP عوامل پژوهش وزن دهی می شوند در انتها نیز ۵ نفر از پیمانکاران توسط دو روش تاپسیس و ویکور رتبه-بندی می شوند. طبق یافته های این پژوهش، پاسخ دهندگان در انتخاب پیمانکار رتبه بالایی به معیارهای مدیریتی داده اند. این موضوع نشان دهنده آن است که پاسخ دهندگان، بسیاری از کاستی های پدیده آمده در پروژه ها را ناشی از ضعف های مدیریتی می دانند. به طور مثال عدم ضعف های مدیریتی است که موجب عدم مهارت های مقابله با ریسک های مالی می شود و عدم مدیریت و سیاست های آن موجب نارسایی سیاست های استخدام نیروی انسانی متخصص می شود و همچنین عدم مدیریت مناسب نیز موجب می شود مدیر نتواند راه کارهای مناسبی جهت شرایط بحرانی و تحریم ها ارائه کند و پروژه ها با تاخیرات بلندمدت و درنهایت شکست روبرو شوند.

Keywords:

Authors

مهرداد حمصیان اتفاق

دانشگاه آزاد خمینی شهر