نقش اصول اخلاقی در تعهدات آب و هوایی از منظر حقوق بین الملل

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AKHS-13-52_009

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1402

Abstract:

علی رغم وجود رژیم حقوقی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی در عصر کنونی، پیامدهای گوناگون تغییرات آب و هوا به سرعت در حال افزایش است و بیشترین تاثیرات منفی آن بر روی مردم فقیر و حاشیه ای اطراف جهان است. با توجه به ناکارآمدی نهاد مسئولیت حقوقی دولت ها در رعایت تعهدات آب و هوایی چه راهکار عملی می توان برای مقابله با این چالش در نظر گرفت؟ به نظر می رسد با توجه به مسیر ناهموار نظام حقوقی مسئولیت بین المللی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی، از کنوانسیون ساختاری تا پاریس، می توان با اعتبار بخشیدن به اصول اخلاقی به مسئولیت اخلاقی دولت ها متوسل شد. در این نوشتار، با روش توصیفی و تحلیلی پس از بررسی رژیم حقوقی تغییرات آب و هوایی و چالش های آن، به اصول اخلاقی و ارتباط آن با تعهدات مرتبط با تغییرات آب و هوایی بعنوان راهکاری عملی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی پرداخته می شود.

Keywords:

تغییرات آب و هوایی , مسئولیت بین المللی دولت , اصول اخلاقی , مسئولیت اخلاقی , سند ۲۰۱۷ یونسکو.

Authors

رضا ملکی

دانشگاه ازاد اسلامی، اصفهان

مسعود راعی

واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی