نمودهای تاثیر گذار بر رفتار شهری در داستان های معاصر با محوریت داستان های جنگ

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 72

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AKHS-13-52_002

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1402

Abstract:

هدف از این مقاله بررسی سیمای شهر و ویژگی ها و نمودهای شهری در پنج اثر داستانی حوزه ادبیات جنگ است. بدین منظور، پنج اثر داستانی حوزه ادبیات جنگ (دفاع مقدس)، گزینش شد. محتوای آن ها از نظر عناصر و نمودهای شهری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد، در این آثار جنگ در شهرها، بمباران، فقر و قحطی، ویرانی و نابودی فضای ظاهری شهرها و عناصر شهری در اثر جنگ از بیشترین بسامد برخوردارند. در تمامی این آثار، شهر سیمایی تیره و غم آلود دارد. گورستان ها و بیمارستان ها مملو از شهید و مجروح است. اغلب مردم شهر، یا مهاجرت کرده اند یا آن ها که مانده اند فقر مانع رفتن آن ها گردیده. عناصر مدرنیته شهری ابزاری هستند در بستر جنگ. همچنین رویکرد به ادبیات داستانی جنگ از بعد عناصر شهری، حاکی از آن است که اغلب نام شهرهای درگیر جنگ بیشترین کاربرد را داشته اند.

Keywords:

نمودهای شهری , ادبیات معاصر , داستان های دفاع مقدس

Authors

مریم اخباری

دانشگاه آزاد اسلامی، بناب

آرش مشفقی

دانشگاه آزاد اسلامی، بناب

حسین داداشی

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد بناب واحد بناب