آشکارگی وجه پنهان اشیاء، از طریق نقاشی مبتنی بر فلسفه ژیل دولوز

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 67

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_KALAM-13-3_010

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1402

Abstract:

پژوهشگر در این پژوهش به آشکارگی وجه پنهان اشیاء از طریق نقاشی مبتنی بر نظرگاه ژیل دولوز پرداخته است. با بازگویی تاریخی از هنر ماقبل تاریخ تا دوره ی پست مدرن، با رویکرد مبتنی بر رنگ مداری های اثرگذار بر حسانیت، و فراروی از فیگوراسیون، که مشتمل بر نقاط توقف و گذرگاه هایی است که می توان در رنگ و در احساس رنگی، تصاویر نقاشی شده را، ورای خوانش های مبتنی بر فرم و ایده، به مثابه ی عصاره ای از برهم کنش نیروهای تاثیرگذار بر ایده های نهفته بر بوم، مورد مطالعه قرار داد، با بررسی فرآیند نقاشی، به مثابه ی بردار برآیند ایده های نهفته، و تحقیق پیرامون شیوه های بیان واقعی رنگ ها در نقاشی، تحلیل کشمکش های صوری رنگ ها بر بوم نقاشی را کنار زده و به ایده های نهفته در رنگ ها، رسیده است. هدف این پژوهش که به روش کیفی و بر مبنای اطلاعات و داده های کتابخانه ای است، تعیین مختصات نقاشی مدرن، مبتنی بر رنگ مداری های اثرگذار بر حسانیت و چگونگی شناسایی مکانیسم های معطوف به روابط رنگی، بر روی بوم نقاشی است. پژوهشگر با تاکید، بر اصلی ترین نکات دستگاه فکری ژیل دلوز، چارچوب جست و جو برای یافتن چشم اندازی به نقاشی را شکل داده است و در غایت با نگاهی بر رنگ، به جایگاه محض یک امر واقع تصویری که دیگر چیزی برای روایت کردن ندارد، و با پذیرش گذار از کلیشه های نقاشی های بصری و کنشی، به رویت پذیر کردن امر رویت ناپذیر رسیده است.

Authors

سیده مریم غازی

دانشگاه آزاد اسلامی

علی مرادخانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

محمد شکری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال