ادله قائلین به کفر فقهی مخالف (نقد و بررسی)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 78

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_KALAM-13-3_001

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1402

Abstract:

تکفیر موضوعی کلامی و فقهی است که از گذشته تاکنون در برخی جوامع دینی وجود داشته است. عالمان امامی مذهب این موضوع را با عنوان کفر مخالف دنبال کرده اند ودرباره آن رویکردهای گوناگون داشته اند. کفر از نظر کلامی و فقهی تفاوت های بسیاری دارد. برخی از علما مخالف را کافر فقهی و برخی کافر کلامی می دانند و برخی نیز مخالف را مسلمان می انگارند. البته معتقدان به کفر فقهی مخالف، کم شمار هستند و گاه سابقه اخباری گری نیز دارند، با این حال، مخالفان مستضعف را از دایره کفر فقهی خارج می کنند. در مقاله پیش رو به ابهامات و سوالات در این زمینه با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای پرداخته شده و نتایج جدیدی تحصیل گردیده است.

Authors

محمد انصاری

دانشگاه ادیان و مذاهب