فضای ماورای جو و فعالیت های نظامی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 86

This Paper With 36 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSTCONF12_004

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1402

Abstract:

امروزه بخش عظیمی از قدرت هر کشوری در حوزه داخلی و بالاخص در حوزه خارجی و بین المللی متکی و وابسته به میزان نفوذ و توان قدرت نظامی آن کشور دارد. به طوری که سالانه بخش عظیمی از بودجه ها و درآمد های ملی کشورها صرف مخارج پروژه های نظامی میگردد. یکی از بهترین میدان های برتری و تفوق کشورها در این زمینه نسبت به سایر رقبا محیط فضای ماورای جو می باشد که هم فرصتی بی بدیل است و هم تهدیدی جدی. انواع فعالیت های نظامی و مدل های بهره برداری نظامی از فضا و عملیاتی کردن برخی از آن مدل ها توسط معدودی کشورهای قدرتمند در فضا و دغدغه های جامعه جهانی از بابت آن مسئله ای است در این مقاله در پی پاسخگویی به آن هستیم. نگاه به معاهدات خاص و مادر بین المللی کور سو ایی از دید مثبت و لزوم نظامی شدن فضا را نشان می دهند. از نظامی سازی فضا میتوان در جهت پیشرفت و ارتقاء صلح و توسعه پایدار و خدمت به بشریت بهره وافی برد.

Authors

میلاد رییسی نافچی

کارشناسی ارشد، گروه حقوق، گرایش حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان