تقویت مهارت های اجتماعی در دانش آموزان ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 84

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CPSP01_2593

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1402

Abstract:

مهارتهای اجتماعی در دانش آموزان ابتدایی نقش بسیار مهمی در توسعه شخصی و اجتماعی ایفا میکنند. این مهارتها به کودکان کمک میکنند تا در تعامل با دیگران، حل تعارضها، ارتباط موثر، و تشکیل روابط دوستانه موفقیتآمیز عمل کنند. از آنجا که دوران ابتدایی زمان مهمی برای شکل گیری این مهارتها است، تدریس و تقویت مهارتهای اجتماعی در این دوره بسیار حیاتی است.در این مقاله، ما به مطالعه و بررسی اهمیت تقویت مهارتهای اجتماعی در دانش آموزان ابتدایی میپردازیم. ابتدا به معرفی مسئله و اهمیت موضوع میپردازیم و سپس اهداف مقاله را بیان میکنیم. در ادامه، روشهای تحقیق در این مقاله را مورد بررسی قرار میدهیم.سپس به تعریف و انواع مهارتهای اجتماعی میپردازیم و اهمیت تقویت این مهارتها در دانش آموزان ابتدایی را بررسی میکنیم. به علاوه، تاثیر مهارتهای اجتماعی بر موفقیت تحصیلی و زندگی شخصی کودکان نیز مورد بررسی قرار میگیرد.در بخشهای بعدی، توجیه علمی و عملی تقویت مهارتهای اجتماعی به عنوان یک هدف آموزشی، نقش معلمان و والدین در تقویت این مهارتها، راهکارها و روشهای تقویت مهارتهای اجتماعی در دانش آموزان ابتدایی، و توصیه های عملی برای معلمان در تدریس مهارتهای اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرند.در نهایت، ما به تعریف نقش بازیهای آموزشی و محتوای آموزشی مناسب در تقویت مهارتهای اجتماعی پرداخته و مطالعات موردی و نتایج تحقیقات در این زمینه را مورد بررسی قرار میدهیم. در انتها، نتیجه گیری و پیشنهادات نهایی ارائه میشود که نشان میدهد تقویت مهارتهای اجتماعی در دانش آموزان ابتدایی نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه آنها دارد و باید به عنوان یک هدف اساسی در سیاق آموزش ابتدایی در نظر گرفته شود.

Authors

علی وطن دوست نامانلو

کارشناسی حسابداری، راهبر آموزشی، کد پرسنلی: ۹۶۱۳۷۲۳۲

زهرا مقیمی

کارشناسی آموزش و پرورش ابتدایی ، آموزگار، کد پرسنلی: ۲۱۰۱۰۶۰۰

شیرین خواجه

کارشناسی آموزش ابتدایی، آموزگار، کد پرسنلی: ۹۴۰۵۶۵۳۲

مهناز نوروزی

کارشناسی سطح ۲حوزه، آموزگار، کد پرسنلی: ۲۱۰۱۰۶۰۱