ارتعاشات آزاد ورقهایی از جنس F.G.M با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JNAECT-3-8_002

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1402

Abstract:

در این مقاله ارتعاشات آزاد ورق های مستطیل شکل از جنس FGM مورد تحلیل قرار گرفته است. برای این کار، یک ورق چهار گوش FGM با شرایط مرزی تکیه گاه ثابت غیر ایده آل استفاده شده است. منظوراز شرایط مرزی غیر ایده آل این است که فرض می شود یکی از لبهها اجازه جابجایی دارد و گشتاور کوچکی نیز بر آن اعمال می شود. برای حل مساله در ابتدا با استفاده از تئوری کلاسیک صفحات، معادلات حاکم بر ورقها بدست می آید. از تئوری اغتشاش، معادله خیز صفحه و همچنین فرکانس بحرانی بدست می آید. با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی مدلی طراحی می شود که توسط آن میتوان به ازای تغییر پارامتر های موثر در مساله که شامل ابعاد ورق شامل طول، عرض، ضرایب صحیح نیم موج می باشد، فرکانس بحرانی هر صفحه را بدست آورد. در این مقاله از روش Back propagation برای طراحی الگوریتم شبکه عصبی استفاده شده است و با استفاده از نرم افزار متلب، بر اساس پارامتر های تاثیرگذار در ورق ها، به مدلسازی و تخمین فرکانس ارتعاشی بحرانی برای حالت های مختلف، پرداخته شده است. با استفاده از الگوی طراحی شده توسط شبکه عصبی، نشان داده شده است که خطای فرکانس طبیعی تخمین زده شده کمتر از ۰.۰۰۵ می باشد.

Authors

جواد محمدی

استادیار، دانشکده مهارت و کارآفرینی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

رامین رضوانی

مربی، دانشکده مهارت و کارآفرینی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران