بررسی سمیت نانوذرات اکسید روی بر رشد و تنش اکسیداتیو در جلبک نانوکلروپسیس اکولاتا (Nannochloropsis oculata)

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 45

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAEJ-7-NaN_001

تاریخ نمایه سازی: 24 دی 1402

Abstract:

نانوذرات اکسید روی، ترکیبات ضد میکروبی مهمی هستند که کاربرد وسیعی در مصارف  صنعتی دارند. استفاده از نانوذرات منجر به رهائی آنها در محیط می گردد و می تواند تهدیدی برای ریزجلبک هائی باشد که نقش مهمی در اکوسیستم آبی ایفاء می کنند.  در این پژوهش، برهمکنش غلظت های مختلف نانوذرات اکسید روی (۰، ۵، ۱۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ mg/L) با جلبک N. oculata بررسی شده است. نتایج نشان داد درصد زنده مانی و مقدار کلروفیل a در پاسخ به نانوذرات اکسید روی به طور معنی داری کاهش یافته است. مقدار مالون دآلدئید و فعالیت آنزیم کاتالاز افزایش یافته است در حالیکه میزان فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز  با افزایش غلظت نانوذرات اکسید روی در سلول های N. oculata کاهش یافته است. همچنین افزایش مقدار کارتنوئیدها احتمالا یکی از روش های دفاعی در این ریزجلبک می باشد.

Keywords:

تنش اکسیداتیو , رشد , نانو ذره اکسید روی , نانوکلروپسیس

Authors

نسرین فاضلیان

دانشگاه تبریز

مرتضی یوسف زادی

دانشگاه هرمزگان

علی موافقی

۱ دانشگاه تبریز