تاثیر عوامل مدیریتی بر ارتقای مهارت تیراندازی عملیاتی مرزبانان مطالعه موردی: آذربایجان غربی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 93

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BST-12-3_002

تاریخ نمایه سازی: 25 دی 1402

Abstract:

زمینه و هدف: فرماندهان و مدیران مسئول اصلی حفظ و اعتلاء آمادگی رزمی کارکنان در یگان ها هستند و مهارت در تیراندازی عملیاتی کارکنان از جمله مهم ترین عوامل تاثیرگذار در ارتقای توان رزمی می باشند؛ بنابراین پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر عوامل مدیریتی بر ارتقای مهارت تیراندازی عملیاتی مرزبانان (موردمطالعه آذربایجان غربی) انجام شد.روش: پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از حیث روش توصیفی – تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل فرماندهان، معاونین و مدیران و اساتید، مربیان و خبرگان حوزه تیراندازی فرماندهی مرزبانی آذربایجان غربی بوده اند که با بررسی به عمل آمده تعداد آن ها ۹۵ نفر بود که با استفاده از جدول کریسی-مورگان تعداد ۷۶ نفر به عنوان جامعه آماری پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته ۳۲ سوالی با پنج بعد استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن توسط ۱۴ نفر ازنظر خبرگان تایید و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بررسی و مقدار آن برای این پرسشنامه ۸۳/۰ به دست آمد.یافته ها: یافته ها نشان داد که همه عوامل مدیریتی موردبررسی در این پژوهش بر ارتقای مهارت تیراندازی عملیاتی مرزبانان آذربایجان غربی موثر هستند (۰۵/۰ ˂ sig). این در صورتی است که بعد «تامین تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی» دارای بیشترین تاثیرگذاری بوده است؛نتایج: با تمرکز بر ابعاد مدیریتی موردبررسی در این پژوهش می تواند توانمندی کارکنان در مهارت تیراندازی درصحنه های واقعی ماموریت را ارتقا داده و موجبات کاهش صدمات و شکست یگان های مرزی در ماموریت های عملیاتی را فراهم آورد.

Authors

غلامرضا مرادی سیاسر

گروه تربیت بدنی، دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع)، تهران، ایران

حسین طاهری

گروه تربیت بدنی، دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع)، تهران، ایران

رضا اسدی

گروه فرماندهی و مدیریت انتظامی، دانشگاه جامع انتظامی امین، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اصفهانی، نوشین؛ قزلسفلو، حمیدرضا و مافی نژاد، مقدس. (۱۳۹۳). مقایسه ...
 • آفتاب، احمد و هوشمند، اکبر. (۱۳۹۷). تدوین راهبردهای دفاعی امنیتی ...
 • امینی، وحید؛ پاشاپور، حجت اله. (۱۴۰۰). ارزیابی زمانی-فضایی مطلوبیت شرایط ...
 • ایمان نژاد، علی؛ لطفی، حیدر؛ حسن آبادی، داوود. (۱۳۹۸). ساختارهای ...
 • جنید، حسین. (۱۳۹۹). چالش های فرماندهان و مدیران در ارتقای ...
 • حسینیان، شهامت؛ ابراهیمی، حسین؛ مرادی، غلامرضا. (۱۳۹۵). مدیریت موثر بر ...
 • رضائیان، علی. (۱۴۰۰). مبانی سازمان و مدیریت. چاپ بیست و ...
 • رفیعی، علی؛ کریمی، حمید و رضایی، عباس. (۱۴۰۰). ارزیابی میزان ...
 • https://doi.org/۱۰.۲۲۰۳۴/qjmst.۲۰۲۱.۱۲۰۱۰۲.۱۳۸۰رمضانی، مهدی. (۱۳۹۹). تیراندازی حرفه ای در گردان های حرفه ...
 • سلیمان بیگی، شادیه؛ قاسمیان مقدم، محمدرضا؛ زارعیان، احسان. (۱۳۹۹). سهم ...
 • گرجی، موسی الرضا. (۱۳۹۸). نقش دستگاه های شبیه ساز لیزری ...
 • محمدی، مهدی؛ موسوی، فرانک. (۱۳۹۵). نقش سامانه های شبیه سازی ...
 • مسروی، سعید. (۱۴۰۲). الگوی مدیریتی آموزش تیراندازی ثابت کارکنان فرماندهی ...
 • میرزائی، عبدالله. (۱۴۰۰). بررسی عوامل موثر بر ارتقاء کیفی آموزش ...
 • ReferencesAbbaspour, M., Fazlinia M., Alinejad, J., & Siahkali Moradi, J. ...
 • Aftab, A., & Houshmand, A. (۲۰۱۸). Developing Security and Defense ...
 • Amini, V., & Pashapour, H. A. (۲۰۲۱). Temporal-Spatial Assessment of ...
 • Esfahani, N., Qazlesofalu, H., & Mafinejad, M. (۲۰۱۳). Comparing and ...
 • Gurji, M. A. (۲۰۱۸). The role of training laser simulators ...
 • Hoseinian, S., Ebrahimi, H., & Reza Moradi, G. (۲۰۱۷). Effective ...
 • Iman Nejad, A., Lotfi, H., & Hassan Abadi, D. (۲۰۱۹). ...
 • Joneid, H. (۲۰۲۱), Challenges for commanders and managers in improving ...
 • Masravi, S. (۲۰۲۳). the management model of constant shooting training ...
 • Mirzai, A. (۲۰۲۲). Investigating the effective factors on improving the ...
 • Mohammadi, M., & Mosavi, F. (۲۰۱۷). The role of systems ...
 • Nieuwenhuys A., Savelsbergh Geert J.P., Oudejans Raôul R.D. (۲۰۱۵). Persistence ...
 • Ramezani, M. (۲۰۱۹). Professional shooting in professional battalions. Military Science ...
 • Rezaian, A. (۲۰۲۰). Principles of organization and management. ۲۳rd edition, ...
 • L., et al. (۲۰۱۸). Active Shooter Training in the Emergency ...
 • Soleiman Beigi, S., Ghasemian Moghadam, M. R., & Zareian, E. ...
 • Vickers, N., & Lewinski W. (۲۰۱۲). performing under pressure: Gaze ...
 • نمایش کامل مراجع