بررسی همبستگی سلامت عمومی و سلامت معنوی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال ۱۳۹۵

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AJCHOR-25-3_004

تاریخ نمایه سازی: 25 دی 1402

Abstract:

زمینه و هدف: دانشجویان پرستاری به عنوان نیروهای پرستاری در آینده ، نقش مهمی در سلامت معنوی و جسمی افراد ایفا می کنند. توجه به سلامت عمومی وسلامت معنوی دانشجویان به خصوص دانشجویان پرستاری که اغلب با مددجویانی سر و کار دارند که نیازمند حمایت قوی هستند، ضروری است. هدف این مطالعه بررسی همبستگی سلامت عمومی و سلامت معنوی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان بود. روش کار: در این مطالعه توصیفی - همبستگی، ۲۵۸ دانشجوی پرستاری به صورت نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. اطلاعات توسط پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-۲۸) و پرسشنامه سلامت عمومی به صورت خود اظهاری از دانشجویان جمع آوری گردید. با نرم افزار spss نسخه ی ۱۶ و آمار توصیفی و آزمون های همبستگی و رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: میانگین سن دانشجویان ۱۷/۳ ± ۵۷/۲۱  سال بود و از نظر جنس ۱/۸۹ درصد دختر و ۹/۱۰ درصد پسر بودند. میانگین (انحراف معیار) نمره سلامت عمومی ۲۷/۳۹ (۱۰/۳) و سلامت معنوی ۱۰/۹۷ (۴۰/۱۳) بدست آمد. بین سازه های سلامت معنوی و سلامت عمومی رابطه معنادار آماری دیده شد (۰۵/۰p<) نتیجه گیری: سلامت معنوی و سلامت عمومی رابطه نزدیکی با هم داشته و انتظار می رود ارتقاء سلامت معنوی باعث ارتقاء سلامت عمومی دانشجویان پرستاری شود.. توجه به سلامت معنوی دانشجویان درکنار ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی می تواند موجب ارتقاء سلامتی این قشر مهم گردد.

Authors

مسعود خداویسی

Hamadan University of Medical Sciences

مولود بیات

Hamadan University of Medical Sciences

رویا امینی

Hamadan University of Medical Sciences

قدرت اله روشنایی

Hamadan University of Medical Sciences

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Wu SY, Li HY, Tian J, Zhu W, Li J, ...
 • Gallagher KM, Updegraff JA. Health message framing effects on attitudes, ...
 • Rahmani F, Behshid M, Zamanzadeh V, Rahmani F. [Relationship between ...
 • Fatemi N, Rezaei M, Givari A, Hosaini F. [The effect ...
 • Soualmia LF, Darmoni SJ. Combining different standards and different approaches ...
 • Pühse U, Barker D, Brettschneider W-D, Feldmeth AK, Gerlach E, ...
 • Stock C, Kucuk N, Miseviciene I, Guillen-Grima F, Petkeviciene J, ...
 • Tomporowski PD, Davis CL, Miller PH, Naglieri JA. Exercise and ...
 • Statistics NCfH. Health, United States, ۲۰۱۳: With special feature on ...
 • Mahbobi M, Etemadi M, Khorasani E, Ghiasi M. [The relationship ...
 • Hsiao YC, Chiang HY, Lee HC, Chen SH. The effects ...
 • Chavoshian SA, Moeini B, Bashirian S, Feradmal J. The Role ...
 • Fisher JW, Francis LJ, Johnson P. Assessing spiritual health via ...
 • Taghavi S. [Validity and reliability of the general health questionnaire ...
 • Farahaninia M, Abbasi M, Givari A, Haghani H. [Nursing students’ ...
 • Orujlu S, Ghavipanjeh S. [Sources of Nursing Clinical Education Stressors ...
 • Heravi-Karimooi M, Rejeh N, Sharif Nia H. [The Relationship between ...
 • Paloutzian R. Loneliness: A sourcebook of current theory, research and ...
 • Nariman A, Akbarzadeh M, Hamzeh M. [Evaluation of general health ...
 • Maghsoudi A, Tabrizi R, Haghdoost A, Eslami Shahrebabaki M. [The ...
 • Namazi A, Alizadeh S. [General health in nursing and midwifery ...
 • Dehsorkhi R, Mousavi F. [Some study correlates of sexual satisfaction ...
 • Chung LY, Wong FK, Chan MF. Relationship of nurses' spirituality ...
 • Rahimi N, Nouhi E, Nakhaee N. [Spiritual health among nursing ...
 • Mostafazadeh F, Asadzadeh F. [Spiritual Health of Midwifery Students]. J ...
 • Semyari H, Nasiri M, Arabi F. [The relationship of Dentistry ...
 • Khodabakhshi S, Jafari A. [Identifying the relationship between spiritual quotient ...
 • Rippentrop EA, Altmaier EM, Chen JJ, Found EM, Keffala VJ. ...
 • Akbarizadeh F, Jahanpour F, Hajivandi A. The relationship of general ...
 • Gallagher KM, Updegraff JA. Health message framing effects on attitudes, ...
 • Rahmani F, Behshid M, Zamanzadeh V, Rahmani F. [Relationship between ...
 • Fatemi N, Rezaei M, Givari A, Hosaini F. [The effect ...
 • Soualmia LF, Darmoni SJ. Combining different standards and different approaches ...
 • Pühse U, Barker D, Brettschneider W-D, Feldmeth AK, Gerlach E, ...
 • Stock C, Kucuk N, Miseviciene I, Guillen-Grima F, Petkeviciene J, ...
 • Tomporowski PD, Davis CL, Miller PH, Naglieri JA. Exercise and ...
 • Statistics NCfH. Health, United States, ۲۰۱۳: With special feature on ...
 • Mahbobi M, Etemadi M, Khorasani E, Ghiasi M. [The relationship ...
 • Hsiao YC, Chiang HY, Lee HC, Chen SH. The effects ...
 • Chavoshian SA, Moeini B, Bashirian S, Feradmal J. The Role ...
 • Fisher JW, Francis LJ, Johnson P. Assessing spiritual health via ...
 • Taghavi S. [Validity and reliability of the general health questionnaire ...
 • Farahaninia M, Abbasi M, Givari A, Haghani H. [Nursing students’ ...
 • Orujlu S, Ghavipanjeh S. [Sources of Nursing Clinical Education Stressors ...
 • Heravi-Karimooi M, Rejeh N, Sharif Nia H. [The Relationship between ...
 • Paloutzian R. Loneliness: A sourcebook of current theory, research and ...
 • Nariman A, Akbarzadeh M, Hamzeh M. [Evaluation of general health ...
 • Maghsoudi A, Tabrizi R, Haghdoost A, Eslami Shahrebabaki M. [The ...
 • Namazi A, Alizadeh S. [General health in nursing and midwifery ...
 • Dehsorkhi R, Mousavi F. [Some study correlates of sexual satisfaction ...
 • Chung LY, Wong FK, Chan MF. Relationship of nurses' spirituality ...
 • Rahimi N, Nouhi E, Nakhaee N. [Spiritual health among nursing ...
 • Mostafazadeh F, Asadzadeh F. [Spiritual Health of Midwifery Students]. J ...
 • Semyari H, Nasiri M, Arabi F. [The relationship of Dentistry ...
 • Khodabakhshi S, Jafari A. [Identifying the relationship between spiritual quotient ...
 • Rippentrop EA, Altmaier EM, Chen JJ, Found EM, Keffala VJ. ...
 • Akbarizadeh F, Jahanpour F, Hajivandi A. The relationship of general ...
 • نمایش کامل مراجع