تاثیر آموزش همتا بر کیفیت زندگی دیابتی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 98

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AJCHOR-25-3_002

تاریخ نمایه سازی: 25 دی 1402

Abstract:

مقدمه­: توجه به ابعاد بیماران دیابتی، به ویژه کیفیت زندگی آنها مهم بوده و می تواند در روند درمان این بیماران بسیار مهم باشد. آموزش به این بیماران ضروری بوده و آموزش همتا در تسهیل نمودن و پیشرفت بهداشت و ایجاد محیطی برای یادگیری تاثیر بسیار دارد. این مطالعه با هدف تاثیر آموزش همتا بر کیفیت زندگی دیابتی بیماران دیابتی انجام شد.  روش کار: در این کارآزمایی بالینی، ۷۰بیمار دیابتی نوع۲که دارای ویژگی های شرکت در پژوهش بودند، در بیمارستان فیروزگر با نمونه گیری آسان وارد مطالعه شده­ وسپس تخصیص بیماران به دو گروه به روش تخصیص تصادفی بلوکی انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، بیماری و پرسشنامه ی کیفیت زندگی بیماران دیابتی بود. بیماران گروه مداخله توسط همتایانی که آموزش دیده بودند، طی دو جلسه تحت آموزش قرار گرفته، اما بیماران گروه کنترل فقط آموزش روتین بخش را دریافت نمودند.کیفیت زندگی دیابتی بیماران­ قبل ­از آموزش ­و۲ماه بعد ازآموزش سنجیده شد. اطلاعات جمع آوری شده با کمک نرم افزار  SPSS(۱۹) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین کیفیت زندگی دیابتی درهر دو گروه قبل از آموزش همتا اختلاف آماری معناداری نداشتند (۳/.=p). اما میانگین کیفیت زندگی دیابتی بیماران گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل در دو ماه بعد از آموزش تفاوت معنی داری داشت (۰۰۱/۰p<). نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش به نظر می رسد، آموزش همتا برای بیماران دیابتی روشی موثر در جهت افزایش کیفیت زندگی دیابتی این بیماران می باشد. لذا توصیه می شود جهت آموزش بیماران، از این رویکرد آموزشی استفاده شود. کلید واژه ها: آموزش همتا، کیفیت زندگی، دیابت نوع دو

Authors

محمد خواصی

کارشناس ارشد پرستاری،گروه پرستاری،دانشکده علوم پزشکی آبادان،آبادان،ایران

مرتضی شمسی زاده

مربی ، گروه پرستاری داخلی جراحی ، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

شکوه ورعی

استادیار، گروه پرستاری داخلی جراحی ، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

مسعود رضایی

کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری داخلی جراحی ، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

سعیده الهامی

مربی،گروه پرستاری،دانشکده علوم پزشکی آبادان،آبادان،ایران

دریادخت مسرور

مربی،گروه پرستاری داخلی جراحی ،دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران،ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Hamdy O, Colberg SR. The Diabetes Breakthrough: Based on a ...
 • de Mutsert R, Sun Q, Willett WC, Hu FB, van ...
 • Naderimagham S, Niknami S, Abolhassani F, Hajizadeh E, Montazeri A. ...
 • Ghaderpanahi M, Fakhrzadeh H, Sharifi F, Badamchizade Z, Mirarefin M, ...
 • Borhani F, Ranjbar a, abbaszadeh a. The Effect of Telenursing ...
 • Jovanovic L, Harrison RW, ۳rd. Advances in diabetes for the ...
 • Wu SF, Tung HH, Liang SY, Lee MC, Yu NC. ...
 • Mohebi S, Azadbakht L, Feizi A, Sharifirad G, Kargar M. ...
 • Cinar AB, Schou L. The role of self-efficacy in health ...
 • Redekop WK, Koopmanschap MA, Stolk RP, Rutten GE, Wolffenbuttel BH, ...
 • Trief PM, Wade MJ, Britton KD, Weinstock RS. A prospective ...
 • Miksch A, Hermann K, Rolz A, Joos S, Szecsenyi J, ...
 • Floyd BD, Block JM, Buckingham BB, Ly T, Foster N, ...
 • Moniei R. Development of distance education in higher education, opportunities ...
 • Shahriari M, Jalalvandi F, Yousefi H, Tavkol K, Saneei H. ...
 • Webel AR, Okonsky J, Trompeta J, Holzemer WL. A systematic ...
 • Cartagena RG, Veugelers PJ, Kipp W, Magigav K, Laing LM. ...
 • Devilly GJ, Sorbello L, Eccleston L, Ward T. Prison-based peer-education ...
 • Carrico AR, Riemer M. Motivating energy conservation in the workplace: ...
 • Robinson JS, Burkhalter BR, Rasmussen B, Sugiono R. Low-cost on-the-job ...
 • Tammi L. Telling it like it is:-An Introduction to Peer ...
 • Varaei S, Cheraghi M, Seyedfatemi N, Talebi M, Dehghani A, ...
 • Seymour JE, Almack K, Kennedy S, Froggatt K. Peer education ...
 • Van Rompay KK, Madhivanan P, Rafiq M, Krupp K, Chakrapani ...
 • Eskicioglu P, Halas J, Senechal M, Wood L, McKay E, ...
 • Chan JC, Sui Y, Oldenburg B, Zhang Y, Chung HH, ...
 • De Bruin W, Dijkkamp E, Post E, Van Brakel WH. ...
 • Goldman ML, Ghorob A, Eyre SL, Bodenheimer T. How do ...
 • Aswathy S, Unnikrishnan AG, Kalra S, Leelamoni K. Peer support ...
 • Alavi NM, Ghofranipour F, Ahmadi F, Emami A. Developing a ...
 • Jahanlou AS, Karami NA. WHO quality of life-BREF ۲۶ questionnaire: ...
 • Vorderstrasse AA, Melkus GD, Pan W, Lewinski AA, Johnson CM. ...
 • Liu Y, Han Y, Shi J, Li R, Li S, ...
 • Shen H, Edwards H, Courtney M, McDowell J, Wu M. ...
 • Johansson T, Keller S, Winkler H, Ostermann T, Weitgasser R, ...
 • Rasouli D, Mohammadpour Y, Safaie Z, Jafarizadeh H. The effect ...
 • Varvani Farahani P, Hekmat pou D, Rezvanfar MR, Talaei A. ...
 • نمایش کامل مراجع