دورنمای قراردادهای هوشمند در نظام حقوقی ایران،چالش ها و فرصت ها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 152

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMC01_017

تاریخ نمایه سازی: 25 دی 1402

Abstract:

پژوهش حاضر به بررسی دورنمای قراردادهای هوشمند در نظام حقوقی ایران می پردازد. و با معرفی مفهوم و ویژگی های قراردادهای هوشمند،با واکاوی نقش و اهمیت بلاکچین در این نوع قراردادها،بررسی وضعیت فعلی قراردادهای هوشمند در ایران و چالش های موجود صورت گرفته و با مطالعه در تاثیرات قراردادهای هوشمند بر نظام حقوقی و اقتصادی ایران سعی در ارائه توصیه ها و راهکارهایی برای توسعه و بهره برداری بهینه از این نوع قراردادها دارد. در این مقاله، از روش تحقیق کتابخانه ای بهره گرفته شده و منابع مرتبط با مفهوم قراردادهای هوشمند و تاثیرات آنها بر نظام حقوقی ایران بررسی شده است.در این پژوهش با معرفی جامع مفهوم و ویژگی های قراردادهای هوشمند،تبیین تاثیرات این نوع قراردادها بر نظام حقوقی کشور،راهکارهایی برای توسعه و بهره برداری بهینه از قراردادهای هوشمند در ایران ارایه گردیده و برای افزودن به فهم عمیق ترخوانندگان درباره تاثیر فناوری بر نظام حقوقی کشور و تاسیس مبانی برای تحقیقات آتی در این زمینه اهتمام گردیده است.

Authors

حسین مرادی نیا

کارشناس ارشد مدیریت نظارت و بازرسی

امیر عینی

کارشناس ارشد مدیریت نظارت و بازرسی

ناصر خرامانی

کارشناس ارشد مدیریت نظارت و بازرسی

رضا عینی

کارشناس ارشد حقوق عمومی