بررسی رسوبگذاری نانو لولههای کربنی با روش الکتروفورتیک

Publish Year:

1391

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

1,581

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AHVAZNANO01_009

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1391

Abstract:

الکتروفورتیک روشی اقتصادی و تکنیک مهمی جهت رسوبگذاری نانو لولههای کربنی بر روی مواد فلزی و رسانا میباشد. هدف در این مقاله بررسی مکانیسم الکتروفورتیک شامل تهیه سوسپانسیون پایدار از نانو لولههای کربنی، اثر میدان الکتریکی فرایند بر روی نحوه توزیع رسوبگذاری نانو لولههای کربنی روی سطح و تهیه لایه نازکی از کامپوزیت فلز/ نانو لولههای کربنی میباشد. بدست آوردن ولتاژ مناسب در مکانیسم این فرایند مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. کاربرد بالقوه این تحقیق بدست آوردن کامپوزیتهای فلزی با تقویت کنندگی نانو لولههای کربنی، پیلهای سوختی و ابرخازنها میباشد

Authors

مرتضیایرانی
مرتضی ایرانی

پژوهشکده فناوری نانو، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان،

قدرت اللهرودینی
قدرت الله رودینی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

امیرحسنمهدی زاده مقدم
امیرحسن مهدی زاده مقدم

پژوهشکده فناوری نانو، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران