ربط و نسبت مفاهیم زیبایی و عشق نزد بوعلی و سهروردی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 26

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JITP-51-2_007

تاریخ نمایه سازی: 28 دی 1402

Abstract:

بوعلی و سهروردی زیبایی را براساس کمال مفهوم سازی کرده اند. زیبایی حقیقی در آثار این دو فیلسوف از یک سو بر واجب الوجود، و از دیگرسو بر افعال و اخلاق و ملکات ارادی انسانی که منجر به سعادت نهایی شود، اطلاق می گردد. ابن سینا اصطلاح عشق ارادی را به میان آورده و مولفه ادراک را در آن اخذ کرده است. از آنجا که ادراک شامل انواع حسی، خیالی، وهمی، ظنی و عقلی است، عشق ارادی و زیبایی نیز دارای همین مراتب است. شیخ الرئیس شریف­ترین مرتبه عشق ارادی را که متوقف بر ادراک عقلی است، عشق عقلی یا اختیاری یا نطقی می خواند و مراتب پایین تر عشق را عشق حیوانی می­ نامد. شیخ ­اشراق عمدتا پیرو مفهوم سازی های بوعلی سینا است. سهروردی به زبان داستان و رمز به مفاهیم زیبایی و عشق توجه کرده است. او نمادهای سلطان عشق و سلیمان عشق را برای تصویرسازی عشق عقلی به کار برده است. از نگاه هر دو فیلسوف، عشق طریق وصول به زیبایی است و تنها راه نیل به زیبایی حقیقی، عشق نطقی است.

Authors

نادیا مفتونی

دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • . ابن سینا، حسین بن عبدالله (۱۳۷۵). الاشاراتوالتنبیهات، ج۳، با ...
 • . (۱۳۷۶). الالهیاتمنکتابالشفاء، تحقیق حسن زاده آملی، قم، مرکز انتشارات ...
 • . (۱۹۷۸). الانصاف(شرحکتابحرفاللام)، چا پ شده در: بدوی، ارسطوعندالعرب،۲۲۳۳ ...
 • . (۱۳۷۹). التعلیقات، چاپ چهارم، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ...
 • . (۱۹۷۸). التعلیقاتعلیحواشیکتابالنفسلارسطو، چاپ شده در بدوی، ارسطوعندالعرب، ۷۵۱۱۶ ...
 • . (۱۳۸۳). دانشنامهعلاییالهیات، با مقدمه و تصحیح و حواشی محمد ...
 • . (۱۴۰۰). الرسائل، تصحیح محسن بیدارفر، قم، انتشارات بیدار ...
 • . (۱۳۸۳). رسالهدرحقیقتوکیفیتسلسلهموجودات، با مقدمه و تصحیح و حواشی موسی ...
 • . (۱۴۰۰). رساله الطیر، چاپ شده در: الرسائل، تصحیح محسن ...
 • . (۱۴۲۸).الشفاءالالهیات، مقدمه و تحقیق ابراهیم مدکور و دیگران، قم، ...
 • . (۱۴۰۰). رسالهعشق، چاپ شده در: الرسائل، تصحیح محسن بیدارفر، ...
 • . (بی تا).رسالهفیالادویهالقلبیه، مادرید، نسخه خطی کتابخانه دیر اسکوریال ...
 • . (۲۰۰۵). القانونفیالطب، ج ۲، بیروت، دار احیاء التراث العربی ...
 • . (۱۳۶۳). المبداوالمعاد، به کوشش عبدالله نورانی، تهران، موسسه مطالعات ...
 • . (۱۳۸۸). مجموعهرسائل (هفدهرساله)، تصحیح و توضیح سید محمود طاهری ...
 • . (۱۳۶۴). النجاهمنالغرقفیبحرالضلالات، تحقیق محمدتقی دانش پژوه، تهران، دانشگاه تهران ...
 • . اخوان الصفا (۱۴۱۲). رسائلاخوانالصفا وخلانالوفا، بیروت، الدارالاسلامیه ...
 • . افلاطون (۱۳۸۰). دورهکاملآثار، ترجمه محمدحسن لطفی، چاپ سوم، تهران، ...
 • . بدوی، عبدالرحمن (۱۹۷۸). ارسطوعندالعرب، چاپ دوم، کویت، وکاله المطبوعات ...
 • . (۱۴۰۲).افلاطونفیالاسلام، چاپ سوم، بیروت، دارالاندلس ...
 • . پورنامداریان، تقی (۱۳۶۴). رمزوداستان هایرمزیدرادبفارسی، تهران، انتشارات علمی و ...
 • . رازی، فخر (۱۳۸۳). شرحالاشاراتوالتنبیهات، ج۲، مقدمه و تصحیح علیرضا ...
 • . سترن جیلت، سوزان (۱۳۸۴). «فلوطین»،نویسندگانبرجستهقلمروهنرازعهدکهنتاپایانسدهنوزدهم، به کوشش کریس ماری ...
 • . سهروردی، شهاب الدین یحیی (۱۳۸۶).لغتمورانبهپیوستچنداثرپراکنده، تصحیح و مقدمه نصرالله ...
 • . (۱۳۸۰). مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج۱و۲، تصحیح و مقدمه ...
 • . (۱۳۸۰). مجموعهمصنفاتشیخاشراق، ج ۳، مقدمه و تصحیح و حاشیه ...
 • . (۱۳۸۰). مجموعهمصنفاتشیخاشراق، ج۴، تصحیح و حاشیه و مقدمه نجف ...
 • . طوسی، خواجه نصیر (۱۳۷۸). اخلاقناصری، تصحیح مجتبی مینوی و ...
 • . غزالی، ابوحامد (بی تا). احیاءعلومالدین، ج ۱ و۴، دمشق، ...
 • . (۱۳۵۱). احیاءعلومالدین، ترجمه مویدالدین محمد خوارزمی و به کوشش ...
 • . (۱۳۸۷). کیمیایسعادت، ج ۱ و ۲، به کوشش حسین ...
 • . فارابی، ابونصر (۲۰۰۳). آراءاهلالمدینهالفاضلهومضاداتها، مقدمه و حواشی علی بوملحم، ...
 • . (۱۴۰۲). تلخیصنوامیسافلاطون، چاپ شده در: بدوی، عبدالرحمن،افلاطونفیالاسلام ...
 • . (۱۳۷۱).التنبیهعلیسبیلالسعاده، چاپ افست همراه با التعلیقاتورسالتانفلسفیتان، تحقیق جعفر آل ...
 • . (۱۳۷۶). السیاسهالمدنیه، تصحیح و ترجمه و شرح حسن ملک ...
 • . (۱۳۸۲). فصولمنتزعه، تصحیح و ترجمه و شرح حسن ملکشاهی، ...
 • . (۱۴۰۲). فلسفهافلاطونواجزاءها، چاپ شده در: بدوی، عبدالرحمن،افلاطونفیالاسلام. [۳۸]. (۱۹۹۱). الملهونصوصاخری، ...
 • . فرامرز قراملکی، احد (۱۳۸۵). روش شناسی مطالعات دینی (تحریری ...
 • . Aristotle (۱۹۹۵). The Complete Works of Aristotle, ed. Jonathan ...
 • نمایش کامل مراجع