تجربه هیجان خشم در افراد مبتلا به اختلال وسواسی اجباری: یک مطالعه کیفی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 82

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSYC-27-2_009

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1402

Abstract:

آشفتگی هیجانی به عنوان یک ویژگی مرکزی آسیب شناسی در اختلال های گوناگون به ویژه اختلال وسواسی اجباری است. خشم یکی از این هیجان های اصلی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته و همین یافته های اندک نیز تناقض های متعدد و آشفتگی زیادی دارند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف ایجاد یک مدل یکپارچه برای تجربه خشم در این افراد صورت گرفت. این پژوهش کیفی و از نوع نظریه برخاسته از زمینه بود. شرکت کنندگان ۲۹ نفر از افراد مبتلا به اختلال وسواسی اجباری بودند که به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته، مصاحبه روایتی و تصویرسازی ذهنی صورت گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از طرح نظام مند اشتروس و کوربین (۱۹۹۰) استفاده شد. سپس مقوله ها در یک مدل پارادایمی برخاسته از زمینه سازمان دهی شد. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر شرایط علی، زمینه، شرایط میانجی، چگونگی تجربه خشم، راهبردهای مدیریت و پیامدهای آن در این افراد است. این یافته ها بر لزوم برنامه های پیشگیرانه با تکیه بر متغیرهای علی و طراحی برنامه های درمانی بر این اساس تاکید دارند.

Authors

فاطمه شاهی

Faculty of Education and Psychology, University of Alzahra, Tehran, Iran

زهره خسروی

Professor of clinical psychology, Department Of Psychology, University of Alzahra, Tehran, Iran.

پروین رحمتی نژاد

Forghani Hospital Research Development Committee. Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.

مجید یزدی

Faculty of Education and Psychology, Yazd University, Yazd, Iran.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Afzali, M., Fathi -Ashtiani, A., & Azad Fallah, P. (۲۰۰۹). ...
 • Besharat, M. A. (۲۰۱۱). Perfectionism and anger. Journal of Psychology ...
 • Cassiello–Robbin, C., & Barlow, D. H. (۲۰۱۶). Anger: The unrecognized emotion ...
 • Cosentino, T., D’Olimpio, F., Perdighe, C., Romano, G., Saliani, A. ...
 • Creswell, J. W. (۲۰۱۲). Educational research: Planing, conducting and evaluating ...
 • Dalir, M., Alipour, A., Zare, H., & Farzad, V. (۲۰۱۵). ...
 • Diagnostic and statistical manual of mental disorders, ۵th Edition. (۲۰۱۳). ...
 • Fatfouta, R., & Merkl, A. (۲۰۱۴). Associations between obsessive–compulsive symptoms, ...
 • Gentes, E. L., & Ruscio, A. M. (۲۰۱۱). A meta-analysis ...
 • Hasani, J., & Ariyanakia, E. (۲۰۱۶). Cognitive emotion regulation strategies, ...
 • Khosravi, Z., Rahmatinejad. P., & Shahi Sadrabadi, F. (۲۰۱۶). A ...
 • Kwak, K., & Lee, S. J. (۲۰۱۵). A comparative study ...
 • Lee, S., Won, S., & Lee, S. (۲۰۱۰). Characteristic maladaptive ...
 • Mehrabinia, F., & Shamsaee, M. M. (۲۰۱۹). Examination of the ...
 • Moritz, S., Wahl, K., Ertle, A., Jelinek, L., Hauschildt, M., ...
 • Moscovitch, D. A., McCabe, R. E., Antony, M. M., Rocca, ...
 • Offer, R., Lavie, R., Gothelf, D., & Apter, A., (۲۰۰۰). Defense mechanisms, ...
 • Parker, H. A., McNally, R. J., Nakayama, K., & Wilhelm, ...
 • Pasha, R., & Sarraj Khorami, A. (۲۰۱۸). The effects of ...
 • Ritchie, J., & Lewis, J. (۲۰۰۳). Qualitative research practice: A ...
 • Robinson, L. J., & Freeston, M. H., (۲۰۱۴). Emotion and ...
 • Ronen, T., (۲۰۱۳). The positive power of imagery (Translated by ...
 • Rottenberg, J., & Johnson, S. L. (۲۰۰۷). Emotion and psychopathology: ...
 • Saee, R., Sepehrmanesh, Z., & Ahmadvand, A., (۲۰۱۷). Perceived emotions ...
 • Shoval, G., Zalsman, G., Sher, L., Apter, A., & Weizman, ...
 • Storch, E. A., Lack, C. W., Merlo, L. J., Geffken, ...
 • Straus, A., & Corbin, J. (۲۰۰۸). Basics of qualitative research: ...
 • Talee-Baktash, S., Yaghoubi, H., & Yousefi, R., (۲۰۱۳). Comparing theearly ...
 • Yoosefi, A., Rajezi Esfahani, S., Pourshahbaz, A., Dolatshahee, B., Assadi, ...
 • نمایش کامل مراجع