اثر بخشی برنامه غنی سازی رابطه بر سطح انرژی رابطه ای کارکنان و جو اعتماد و احترام در شرکت گاز استان اصفهان

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSYC-27-2_007

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1402

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی برنامه غنی سازی رابطه بر سطح انرژی رابطه ای کارکنان و جو اعتماد و احترام در شرکت گاز استان اصفهان انجام شده و از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بوده است. نمونه مورد مطالعه، ۳۰ نفر از کارکنان داوطلب برای شرکت در این برنامه آموزشی بودند که با روش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه انرژی رابطه ای (اوونز، باکر، سامپتر و کامرون) و پرسشنامه جو اعتماد و احترام (اسپریتزر و پوراس) بوده است که در پیش آزمون و پس آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شدند. برنامه غنی سازی رابطه در ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای برای گروه آزمایش اجرا گردید، در حالی که هیچ مداخله ای روی گروه گواه، انجام نشد. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چند متغیره و با استفاده از نرم افزار ۲۳SPSS- تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که پس از انجام مداخله، تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و گواه به وجود آمده است. به عبارت دیگر اجرای برنامه غنی سازی رابطه، انرژی رابطه ای کارکنان را در پس آزمون افزایش داده و منج ر به ایجاد جو اعتماد و احترام در شرکت گاز شده است. به موجب نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود که مدیران با برگزاری برنامه غنی سازی رابطه، ضمن افزایش انرژی رابطه ای افراد، جو اعتماد و احترام را در محیط کار ایجاد کرده و به این ترتیب سازمان و کارکنان را از نتایج آن بهره مند سازند

Keywords:

relational energy , climate of trust and respect , Relationship Enhancement Program

Authors

سحر سوادکوهی

Ph.D. student of psychology, faculty of education and psychology, University of Isfahan; Isfahan; Iran.

حمیدرضا عریضی

Professor, department of psychology, faculty of education and psychology, University of Isfahan; Isfahan; Iran.

کریم عسکری

Associate professor, department of psychology, faculty of education and psychology, University of Isfahan; Isfahan; Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Accordino, M. P., & Guerney Jr, B. G. (۲۰۰۳). Relationship ...
 • Amah, O. E. (۲۰۱۶). Employee engagement and the work-family conflict ...
 • Amah, O. E. (۲۰۱۸). Leadership styles and relational energy: Do ...
 • Baker, W. E. (۲۰۱۹). Emotional energy, relational energy, and organizational ...
 • Bligh, M. C. (۲۰۱۷). Leadership and trust. In Leadership today ...
 • Cameron, K. (۲۰۱۳). Practicing positive leadership: Tools and techniques that ...
 • Carmeli, A. (۲۰۰۹). Positive work relationships, vitality, and job performance. ...
 • Cole, M. S., Bruch, H., & Vogel, B. (۲۰۱۲). Energy ...
 • Cunningham, A. (۲۰۱۴). Effects of the Relationship Enhancement® program on ...
 • Dargahi, S., RezaieeAhvanuiee, M., GhasemiJobaneh, R., & Khorasani, A. H. ...
 • Davis, C. A. (۲۰۱۵). An Evaluation of the Impact of ...
 • Fathollahzadeh, N., Mirsaififard, L. S., Kazemi, M., Saadati, N., & ...
 • Jiang, L., & Probst, T. M. (۲۰۱۵). Do your employees ...
 • Jomepour, M., & Mahmoudipour, M. (۲۰۱۶). The effectiveness of marital ...
 • Khajepour, N., Beshlideh, K., & Baharlo. M. (۲۰۱۸). Relationship of ...
 • Liebhart, U., & Faullant, R. (۲۰۱۴). Relational energy as a ...
 • Lourak Agha, Z., Nazari, A. M., & Rasouli, M. (۲۰۱۶). ...
 • Mazhari, M., Zahrakar, K., Shakarami, M., Davarniya, R., & Abdollah ...
 • Miri, M. R., Alizadeh, M. R., Moasheri, N., Ataee, M., ...
 • Quinn, R. W., Spreitzer, G. M., & Lam, C. F. ...
 • Razak, M. I. H. M., Athmar, W. A. W., Durani, ...
 • Ridley, C. A., & Sladeczek, I. E. (۱۹۹۲). Premarital relationship ...
 • Scuka, R. F. (۲۰۰۵). Relationship enhancement therapy: healing through deep ...
 • Spreitzer, G. M. (۱۹۹۶). Social structural levers to individual empowerment ...
 • Spreitzer, G. M., & Porath, C. (۲۰۱۲). Creating sustainable performance. ...
 • Spreitzer, G., Sutcliffe, K., Dutton, J., Sonenshein, S., & Grant, ...
 • نمایش کامل مراجع