اثربخشی آموزش خود تنظیمی با تعامل شاخص توده بدنی بر کنترل وزن، کارکردهای اجرایی و تنظیم هیجان نوجوانان چاق و دارای اضافه وزن

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 76

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSYC-27-2_005

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1402

Abstract:

چکیدهبا توجه به دشواری در تنظیم هیجان و کارکردهای اجرایی نوجوانان چاق استفاده از مداخلات روان شناختی جهت تنظیم هیجان و بهبود کارکردهای اجرایی نوجوانان چاق از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش اثربخشی آموزش خودتنظیمی بر کنترل وزن، کارکردهای اجرایی و تنظیم هیجان در نوجوانان چاق و دارای اضافه وزن بود. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی و با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل نوجوانان چاق و دارای اضافه وزن شهر اصفهان بود که در سال ۱۳۹۸ به مراکز بهداشت این شهرستان مراجعه نموده اند. روش نمونه گیری به صورت در دسترس از میان مراجعه کنندگان به مراکز سلامت شهر اصفهان انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه دشواری تنظیم هیجان گراتز و رومر (۲۰۰۴)، آزمون ویسکانسین و استروپ جهت سنجش کارکردهای اجرایی بودند. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند. نتایج تحلیل های پژوهش نشان داد که آموزش خودتنظیمی بر سطح توده بدنی، تنظیم هیجان و کارکردهای اجرایی شرکت کنندگان موثر بود، با این حال سطح توده بدنی آزمودنی ها به عنوان متغیر مستقل دوم در نتایج پژوهش دخیل نبود. آموزش مبتنی بر تنظیم رفتار بر شاخص توده بدنی، تنظیم هیجان و کارکردهای اجرایی بدون توجه به سطح چاقی و اضافه وزن شرکت کنندگان موثر بود. با توجه به نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت آموزش خودتنظیمی می تواند از طریق بهبود کارکردهای اجرایی و تنظیم هیجان منجر به بهبود خودکنترلی و مدیریت خوردن در نوجوانان شده و در نتیجه موجب کاهش سطح توده بدنی آن ها می شود.

Authors

محمد وطن خواه

Ph.D. Graduated of General Psychology, Department of Psychology, University of Guilan, Guilan, Iran.

موسی کافی

Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology, University of Guilan, Guilan, Iran.

عباس ابوالقاسمی

Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology, University of Guilan, Guilan, Iran.

ایرج شاکری نیا

Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology, University of Guilan, Guilan, Iran.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ariapuran, S., Abbasi, S., & Karimi, J. (۲۰۱۹). The effect ...
 • Abdalla, S. M., Alsaif, B. A., Al Jasser, S. J., ...
 • Alamian, A., & Paradis, G. (۲۰۰۹). Clustering of chronic disease ...
 • Aminian, M. (۲۰۰۹). The relationship between emotional regulation, negative life ...
 • Carver, C. S., & Scheier, M. F. (۲۰۱۱). Self-regulation of ...
 • Cserjési, R., Molnár, D., Luminet, O., & Lénárd, L. (۲۰۰۷). ...
 • Francis, L. A., & Susman, E. J. (۲۰۰۹). Self-regulation and ...
 • Gerrits, J. H., O'hara, R. E., Piko, B. F., Gibbons, ...
 • Gorin, A. A., Gokee LaRose, J., Espeland, M. A., Tate, ...
 • Gouveia, M. J., Canavarro, M. C., & Moreira, H. (۲۰۱۹). ...
 • Gratz, K. L., & Roemer, L. (۲۰۰۴). Multidimensional assessment of ...
 • Heydari, A., & Iqbal, F. (۲۰۱۲). The relationship between difficulty ...
 • Inzlicht, M., Berkman, E., & Elkins-Brown, N. (۲۰۱۶). The neuroscience ...
 • Johnson, F., Pratt, M., & Wardle, J. (۲۰۱۲). Dietary restraint ...
 • Kalantari, F., Davoodi, I., Basaknejad, S., Mehrabizadeh Honarmand, M., & ...
 • Kalishadi, R., Hashemipour, M., Sarraf Zadegan, N., Sadri, G., Ansari, ...
 • Kushner, R. F., & Bessesen, D. H. (Eds.). (۲۰۱۴). Treatment ...
 • Mora-Gonzalez, J., Esteban-Cornejo, I., Cadenas-Sanchez, C., Migueles, J. H., Molina-Garcia, ...
 • Naderi, N. (۱۹۹۶). Evaluation of information processing and some neuropsychological ...
 • Ogden, C. L., Carroll, M. D., Curtin, L. R., Lamb, ...
 • Pau, C. W., Lee, T. M., & Shui-Fun, F. C. ...
 • Porter, K. J. (۲۰۱۳). Self-regulatory skills for controlled eating emanating ...
 • Ronan, L., Alexander-Bloch, A., & Fletcher, P. C. (۲۰۲۰). Childhood ...
 • Reynolds, C. R., & MacNeill Horton, A. (۲۰۰۸). Assessing executive ...
 • Skinner, A. C., Ravanbakht, S. N., Skelton, J. A., Perrin, ...
 • Stewart, S. H., Angelopoulos, M., Baker, J. M., & Boland, ...
 • Ullrich-French, S. C., Power, T. G., Daratha, K. B., Bindler, ...
 • Unick, J. L., Beavers, D., Bond, D. S., Clark, J. ...
 • Watach, A. J., Radcliffe, J., Xanthopoulos, M. S., Novick, M. ...
 • World Health Organization. (۲۰۱۵). World health statistics ۲۰۱۵. World Health ...
 • Williams, E. P., Mesidor, M., Winters, K., Dubbert, P. M., ...
 • نمایش کامل مراجع