بررسی فرآیند های تامین مالی اسلامی در حوزه متاورس

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 86

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AMEC04_038

تاریخ نمایه سازی: 1 بهمن 1402

Abstract:

بانکداری متعارف، تمام تقاضاهای مصرفی خانوارها و سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی را با قطع نظراز اینکهمتقاضی، تسهیلات را برای چه نوع نیازی لازم دارد، از راه وام بابهره پاسخ میدهد، در حالی که بانکداری اسلامیبرای هر نیازی ابزار خاصی دارد که اعطای تسهیلات براساس آن انجام میگیرد ومزیت اصلی بانکداری اسلامینیزدر همین نکته نهفته است .فضای کسب و کار مجموعه شرایط و محیط بیرون از بنگاه است که مدیر یا مالک بنگاه قدرت تغییر آن را ندارد .این فضا طیف گستردهای از متغیرها را دربر داشته که از آن جمله میتوان به محیط کاملا اقتصادی مانند نرخ ارز،تورم، نرخ تسهیلات، محیط بینالمللی مثل شرایط مساعد یا نامساعد سیاسی کشور و محیط اداری آن، کیفیتخدمات اداری، سلامت دستگاه اداری، سرعت انجام امور و میزان امنیت اشاره نمود.در این میان متاورس به عنوان یک پدیده نوین توجه بسیاری از دست اندرکاران سامانه های اطلاعاتی و حتیسیاستگذاران عرصه های مختلف را به خود جلب کرده است. تصورات درآمیخته با پیش بینی هایی افسانه گونهمرتبط با آینده فضاهای مجازی، امکان دستیابی به یک چارچوب مشخص سیاستگذاری و اجرا را از بین برده است.در این فضای نسبتا مبهم، جریان تولید و انتقال اطالعات همچنان به صورت روزافزون و تصاعدی رشد می کند.

Authors

راضیه ایزدخاستی

کارشناسی حسابداری

زینب شجاع مودب

کارشناسی حسابداری

زینب آریامند

دانشکده فنی ولیعصر عج تهران