بررسی چگونگی تاثیر نور بر ویژگی های فیزیولوژیکی و روان شناختی دانش آموزان در فضای آموزشی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 172

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEMARCONF02_042

تاریخ نمایه سازی: 1 بهمن 1402

Abstract:

در پی ایجاد محیط های یادگیری بهینه، محققان و مربیان توجه خود را به تعامل پیچیده بین نور و ویژگی هایفیزیولوژیکی و روان شناختی دانش آموزان در محیط های آموزشی معطوف کرده اند. این مطالعه به بررسی تاثیرچند وجهی نور بر دانش آموزان می پردازد و نه تنها پتانسیل آن را برای تاثیرگذاری بر پاسخ های فیزیولوژیکی،بلکه بر عملکرد روان شناختی کلی آنها نیز تشخیص می دهد. از آنجایی که موسسات آموزشی به طور فزاینده ایطراحی فضاهای یادگیری مساعد را در اولویت قرار می دهند، درک نحوه تعامل نور با بدن و ذهن انسان اهمیتزیادی پیدا می کند. با بررسی رابطه ظریف بین نور و ویژگی های فیزیولوژیکی و روان شناختی دانش آموزان، اینتحقیق به دنبال ارائه بینش های ارزشمندی است که می توانند راهبردهای نورپردازی متناسب با افزایش تجربهآموزشی، تقویت رفاه دانش آموز و بهینه سازی نتایج تحصیلی را با تاکید بر نقش نور در ریتم های شبانه روزی،تاثیرات آن بر خواب، خلق و خو، توجه و عملکرد های روان شناختی ارائه دهد. این یافته ها، توصیه های مبتنیبر شواهد را برای بهینه سازی نور آموزشی، کمک به بهبود محیط های یادگیری و بهبود رفاه و عملکرد دانش آموزارائه می کنند.

Keywords:

Authors

آرش داوری

دانشجو کارشناسی معماری دانشکده هنر و معماری پردیس کیش دانشگاه تهران ایران

ارسلان غفاری

دانشجو کارشناسی معماری دانشکده هنر و معماری پردیس کیش دانشگاه تهران ایران

محمد کاظمی

دکتری معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران