بررسی انواع باطله های معدنی در ساخت بتن

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 174

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEMARCONF02_043

تاریخ نمایه سازی: 1 بهمن 1402

Abstract:

معادن به عنوان یک صنعت بالا دست در تامین مواد اولیه صنایع مطرح است . حجم زیاد باطله های باقیمانده ازمعدنکاری وهمچنین آلاینده های موجود در آن به دلیل ورود آن ها از طریق خاک، باد، آب های سطحی و زیرزمینی بهچرخه مواد غدایی مصرفی انسان و سایر جانداران صدمات جبران ناپذیری را به همراه دارد. از این رو مدیریت باطله هایمعدنی از اهمیت ویژه برخوردار است که یکی از روش های مدیریت باطله های معدنی استفاده مجدد از آن هاست کهاستفاده از باطله ها در ساخت بتن هدف این مطالعه است .این مطالعه به روش مرور سیستماتیک و جستوجو و بررسی مقالات منتشر شده ی مرتبط با کلمات کلیدی این تحقیقبه رشته تحریر در آمده است .در این مقاله به بررسی پژوهش هایی که در زمینه استفاده از باطله های معدنی در بتن انجام شده است ، پرداخته شدهاست . با توجه به مطالعات انجام شده باطله های معدنی از جمله باطله فراوری، لجن کارخانه سنگ بری، خاکستر بادی،سرباره کوره ذوب از ساختار سیلیکات ، کلسیت و رس تشکیل شده اند و این ترکیب در ساختار سیمان هم وجود داردپس میتوان از باطله های معدنی به عنوان جایگزین سیمان در ساخت بتن با درصد جایگزینی متفاوت به کار گرفتهشوند. باطله های فراوری در بتن باعث کاهش مقاومت بتن میشوند ولی میتوانند مقاومت قابل قبول برای برخی کاربردهامثل بلوکهای غیر باربر را ایجاد کنند. سرباره کوره ذوب و خاکستر بادی با این که در سنین اولیه مقاومت کمی دارند ولیدر سنین بالا مقاومت فشاری نزدیک به نمونه های کنترلی را بدست می آورند.

Authors

محمدعلی دشتی رحمت آبادی

استادیاروعضوهیئت علمی دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه آزاد اسلامی واحدیزد ایران

محمدمهدی جراحیان

دانشجوی کارشناسی ارشدعمران سازه، دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه آزاد اسلامی واحدیزد ایران